Show simple item record

dc.contributor.authorBjørndalen, K.nb_NO
dc.contributor.authorAndersen, T.nb_NO
dc.contributor.authorBorgvang, S.nb_NO
dc.contributor.authorHobæk, A.nb_NO
dc.contributor.authorKaasa, B.nb_NO
dc.contributor.authorRohrlack, T.nb_NO
dc.contributor.authorSkjelbred, B.nb_NO
dc.contributor.otherBjørndalen, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:01Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:01Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5143nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4856-0nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213066
dc.descriptionÅrsliste 2006nb_NO
dc.description.abstractVannområdeutvalget Morsa fikk i 2005 økonomisk støtte fra MD/SFT til å gjennomføre utredninger i Vansjø i 2005. Hovedmålsetningen var å få økt kunnskap om innsjøen og prosesser knyttet til omsetningen av næringsstoffer, som grunnlag for planlegging av videre hensiktsmessige tiltak. Denne delrapporten omhandler kartlegging av vannkvaliteten. Overvåkingen pågikk i perioden fra den 18.april til den 10.oktober 2005. Resultaene viser at mens vannkvaliteten i Storefjorden har blitt bedre de siste 5 årene, er en tilsvarende utvikling ikke synlig i Vanemfjorden. Det ble i Vanemfjorden og Grepperød påvist svært store algemengder også i 2005. Mens det var blågrønnalgene som dominerte planteplanktonsamfunnet i Vanemfjorden dominerte problemalgen Gonyostomum semen i Grepperødfjorden. I Storefjorden ble algegiften microcystin ikke påvist høyere enn 1 µg/l som er grensen for microcystinkonsentrasjonen i rentvann. Det ble ikke påvist microcystin i rentvannet fra Vansjø vannverk. I Vanemfjorden ble det påvist en konsentrasjon av microcystin opp mot 10 µg/l dvs. opp mot grensen for badevannskvalitet (på 10 ug/l). NIVA anbefalte i denne situasjonen de lokale helsmyndighetene å fraråde befolkningen å bade i denne delen av Vansjø. I juli ble 29 stasjoner i Vansjø besøkt i løpet av samme dag. De to hovedbassengene Storefjorden og Vanemfjorden framstår hver for seg som relativt homogene men tydelig forskjellige fra hverandre med hensyn på alle parametere.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Forurensningstilsyn,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5143nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannforvaltningnb_NO
dc.titleUtredninger Vansjø - Kartlegging av vannkvaliteten i 2005nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordovergjødslingnb_NO
dc.subject.keywordalgeoppblomstingernb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordalgal bloomsnb_NO
dc.relation.projectO-25207nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge