Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorHelland, A.nb_NO
dc.contributor.authorHøkedal, J.nb_NO
dc.contributor.authorSørensen, K.nb_NO
dc.contributor.otherSchaanning, M. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.coverage.spatialOslofjordennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:29Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:29Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5221nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4942-7nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213252
dc.descriptionÅrsliste 2007nb_NO
dc.description.abstractForurensete sedimenter fra Oslo havn skal mudres og deponeres på 70 m dyp ved Malmøykalven, Indre Oslofjord. I mudringsperioden vil det daglig bli deponert 2-3 lekterlass eller 1000-2000 m3 masser/døgn. Denne rapporten beskriver spredning av partikler og miljøgifter i vannmassene etter et prøveutslipp 29.11.05 av 300 m3 forurensete sedimenter fra Bjørvika i det planlagte deponiområdet. Utslippet ble gjort fra splittlekter til 4 m dyp uten bruk av nedføringsrør. Partikkelspredningen ble observert på instrumenter utplassert ved bunnen av deponiområdet og på sonder operert manuelt fra overflatefartøyer. I tillegg ble det innsamlet vannprøver for analyser av miljøgifter. Utslippet resulterte i en partikkelsky med opp til 100 mg partikler L-1 (vanlig konsentrasjon = 1-2 mg L-1) som spredte seg langs bunnen til maks. avstand ca 300 m fra dumpestedet og maks høyde 12-13 m over bunnen. Partikkelkonsentrasjonen avtok raskt etter utslippet til ca 5 mg L-1 etter 32 timer. En akustisk basert strømmåler (Doppler) viste at det pågikk en langsom utsynking av restpartikler fra bunnvannet i inntil 5 dager etter utslippet. Det ble ikke observert spredning av partikler eller miljøgifter utover selve deponiområdet, men det ble observert noe innlagring av partikler med høyt innhold av miljøgifter både langs bunnen og i intermediære vannlag over terskeldypene. For å minske risiko for spredning av miljøgifter utover deponiområdet ble det anbefalt å gjennomføre nedføringen med tiltak tilsvarende de som tidligere er skissert i konsekvensutredningen for dypvannsdeponiet.nb_NO
dc.description.sponsorshipOslo havnevesen (HAV)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5221nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter - marintnb_NO
dc.titleDypvannsdeponi Malmøykalven. Undersøkelser av partikkel- og miljøgiftspredning under prøvedumpingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber44+ appendixnb_NO
dc.subject.keyworddypvannsdeponinb_NO
dc.subject.keyworddumpingnb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordspredningnb_NO
dc.subject.keywordsubsea depositnb_NO
dc.subject.keyworddumpingnb_NO
dc.subject.keywordcontaminantsnb_NO
dc.subject.keyworddispersionnb_NO
dc.relation.projectO-25376nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge