Show simple item record

dc.contributor.authorRinde, E.nb_NO
dc.contributor.authorBøe, R.nb_NO
dc.contributor.authorFleddum, A.nb_NO
dc.contributor.authorLepland, A.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorStaalstrøm, A.nb_NO
dc.contributor.otherRinde, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.coverage.spatialOslofjordennb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:12Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:12Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5772nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5507-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214474
dc.descriptionÅrsliste 2009nb_NO
dc.description.abstractBasert på detaljerte feltregistreringer av dyp og substrattype (utført av NGU og FFI), kombinert med arealdekkende modeller for bølger og strøm (både overflate- og bunnstrøm), og inndeling i vertikale biologiske soner basert på kriterier bestemt fra EUNIS systemet, er det etablert arealdekkende habitatkart for EUNIS-klasser på nivå 3 for alle kystområder i indre Oslofjord. De fysiske egenskapene til et område bestemmer i stor grad hvilke naturtyper og arter som kan finnes i området, og kart med oversikt over utbredelsen til habitatklasser på dette grove nivået gir verdifull informasjon både med hensyn til kartlegging og overvåking av biologisk mangfold, og i forhold til fastsettelse og overvåking av tilstanden (økologisk status) til de biologiske samfunnene.nb_NO
dc.description.sponsorshipFYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5772nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - marintnb_NO
dc.titleKartlegging av marine habitater i indre Oslofjord. Utvikling av detaljerte habitatkart basert på dyp, substrattype og energinivånb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber37nb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitetnb_NO
dc.subject.keywordhabitatkartleggingnb_NO
dc.subject.keywordeunis-klassernb_NO
dc.subject.keywordnaturtypernb_NO
dc.subject.keywordbiodiversitynb_NO
dc.subject.keywordhabitat mappingnb_NO
dc.subject.keywordeunis classesnb_NO
dc.subject.keywordnature typesnb_NO
dc.relation.projectO-26431nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge