Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLindholm, M.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:27Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:27Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5824nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5559-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214592
dc.description.abstractRapporten drøfter konsekvenser av økt salting av RV 361 og RV 37 i Øvre Telemark for naturverdier, akvatiske habitater og drikkevannskilder. Drøyt hundre brønner er registrert, og resultater fra analyser av 37 utvalgte viser at enkelte allerede er saltpåvirket. Også Gravtjønn på vestsiden av Tinnsjøen viste tegn til at bunnvannet ikke følger med på den normale sirkulasjonen av vannmassene vår og høst som følge av saltpåvirkning. Vassdraget Ørvella vurderes som velegnet for flere prioriterte rødlistearter, og ventes å motta økte saltmengder i smelteperioder. Overvåking av eventuelle effekter av dette anbefales. Det er i rapporten gitt anbefalinger om mulige avbøtende tiltak og fremtidig overvåkning.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen, Øvre Telemark distrikt, Notoddennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5824nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannressursforvaltningnb_NO
dc.titleKartlegging av ny saltstrekning, øvre Telemarknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO
dc.subject.keywordvegsaltnb_NO
dc.subject.keywordbrønnvannnb_NO
dc.subject.keywordoverflatevannnb_NO
dc.subject.keywordbiologinb_NO
dc.subject.keywordroad saltnb_NO
dc.subject.keywordwell waternb_NO
dc.subject.keywordsurface waternb_NO
dc.subject.keywordbiologynb_NO
dc.relation.projectO-28470nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge