Show simple item record

dc.contributor.authorFjellheim, A.nb_NO
dc.contributor.authorAlfredsen, Jo Arvenb_NO
dc.contributor.authorRosten, T.nb_NO
dc.contributor.authorUrke, H.nb_NO
dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.otherÅtland, Å. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:40Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:40Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5857nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5592-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214676
dc.description.abstractI 2008 ble det innført krav om at alle landbasert akvakulturanlegg skulle ha sekundær sikring av avløp. Målet for dette prosjektet har vært en gjennomgang av dagens systemer for rømmingssikring av settefiskanlegg, identifisere kritiske faktorer og en vurdering av hvilke metoder som egner seg best for videreutvikling. Resultatene viser at av de anleggene som hadde installert sekundær rømmingssikring, benyttet samtlige mekaniske barrierer. Ingen av disse anleggene hadde systemer for oppsamling av store mengder fisk fra den mekaniske sekundærsperren. Vi har pr. i dag ikke oversikt over hvor mange av anleggene som har gjennomført områdesikring, men ser dette som et svært viktig supplement til sikring av avløpene. Vi anbefaler at det utvikles klare retningslinjer fra myndighetene om hva som kreves når det gjelder mekanisk sikring/områdesikring. Basert på vår gjennomgang er det klart at bruk av elektrisk strøm vil kunne være et supplerende tiltak for å hindre at levende fisk slipper ut fra et anlegg. Videre ser vi det som svært viktig at det gjøres uavhengige tester av dagens mekaniske alternativer til rømmingssikring, og at fiskevelferdsmessige forhold inkludere i disse testene.nb_NO
dc.description.sponsorshipNIVAnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5857nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleRømmingssikring av settefiskanlegg for laksefisk. En studie av dagens teknologi og nye alternativer for å hindre rømmingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordrømt oppdrettslaksnb_NO
dc.subject.keywordrømmingssikringnb_NO
dc.subject.keywordaquaculturenb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordescape of farmed salminnb_NO
dc.subject.keywordescape barriersnb_NO
dc.relation.projectO-27478nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge