Show simple item record

dc.contributor.authorRustadbakken, A.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorLøvik, J.nb_NO
dc.contributor.authorHovind, H.nb_NO
dc.contributor.otherRustadbakken, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHedmarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:59Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:59Z
dc.date.issued2009nb_NO
dc.identifier5900nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5635-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214799
dc.description.abstractDen 27. januar 2009 kjørte en lastebil av Riksveg 3 og ut i Svartelva ved Ådalsbruk i Løten kommune. Bilen var lastet med salpetersyre, natriumhydroksid og Adblue. En betydelig del av kjemikaliene rant ut i elva etter uhellet. NIVA har gjennomført undersøkelser av både akutte og varige effekter på vannkjemi, fisk og bunndyr i elva. På tidspunktet for uhellet var lange strekninger av Svartelva helt tilfrosset. Dette vanskeliggjorde registreringen av akutte effekter. Vi gjorde undersøkelser av vannkvalitet, bunndyr og fisk 28. januar, 20. mai og 29. september 2009. Sannsynligvis har det gått et surstøt nedover vassdraget som etter hvert ble fortynna ut fullstendig. Konsentrasjonen av total-nitrogen var høy på de nederste stasjonene dagen etter utslippet, noe som trolig skyldtes urea og til dels salpetersyre fra lasten. Det forventes imidlertid ingen langtidseffekter av utslippet på vannkvaliteten i vassdraget. Kjemikalieutslippet har medført akutt dødelighet for deler av 2009-årsklassen av fisk og bunndyr i visse områder. Den totale biologiske produksjonen fra Svartelva i 2009 antas derfor å ha vært lavere enn normalt. En viss kompensasjon som følge av tetthetsbegrenset overlevelse hos fisk kan tenkes å ha forekommet. Men siden tettheten av fisk i dette området generelt sett er lav, kan ikke dette ha hatt stor effekt. Situasjonen forventes å normalisere seg over tid, og ikke noe tyder på at utslippet kommer til å påvirke senere biologisk produksjon i vassdraget.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Hedmark, v/ Steinar Østlienb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5900nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakutt forurensningnb_NO
dc.titleKjemikalieutslipp Svartelva, Løten kommune januar 2009 - undersøkelse av akutte og langvarige effekter etter trailervelt og påfølgende utslippnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordsyrenb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbenthetic faunanb_NO
dc.subject.keywordacidnb_NO
dc.relation.projectO-29242nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge