Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, D. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:32Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:32Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5994nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5729-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215026
dc.description.abstractDet er gjort en undersøkelse av vannkjemi, sedimentkjemi, bunnfauna, samt metallinnhold i fisk i vannforekomster som mottar spylevannsutslipp fra Glitretunnelen. Resultatene er sammenliknet med upåvirkede referanselokaliteter i nærheten. Undersøkelsene er gjort syv måneder etter siste spyling, og resultatene indikerer kun langtidseffekter. Med unntak av klart forhøyet konsentrasjon av mangan i Landfalltjern, kunne man ikke se noe klare effekter av spylevannsutslippene i noen av innsjøene eller elvene, verken på vannkjemiske forhold, sedimentkjemiske forhold, metallinnhold i fiskekjøtt eller bunnfaunaens biomasse og artssammensetning. Visuelt sett var sedimentene i Landfalltjern blitt svartere av farge enn før, og de svarte feltene på den hvite sanden på badestranda gav et "forurenset" inntrykk. For å få den fulle forståelse av tunnelspylingens effekt på vannresipientene, samt for å bedre grunnlager for å optimalisere spylestrategien, bør det også gjøres undersøkelser i forbindelse med aktiv spyling.nb_NO
dc.description.sponsorshipGlitrevannverket IKS v Terje Rørennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5994nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleMiljøeffekter i vannforekomster som mottar spylevannutslipp fra Glitretunnelennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordvannoverføringstunnelnb_NO
dc.subject.keywordtunnelspylingnb_NO
dc.subject.keywordspylevannsutslippnb_NO
dc.subject.keywordøkologiske effekternb_NO
dc.subject.keywordwater diverting tunnelnb_NO
dc.subject.keywordtunnel flushingnb_NO
dc.subject.keywordflushing water dischargenb_NO
dc.subject.keywordecological impactsnb_NO
dc.relation.projectO-29318nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge