Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:35Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:35Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5999nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5734-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215041
dc.description.abstractI Porsgrunnselva planlegges det utfylling av steinmasser for å lage stabiliserende motfylling. Hensikten er å øke sikkerheten mot kvikkleireskred samt å redusere ­erosjonen fra elva mot kvikkleirelaget. Ved dumping av steinmasser på elve­sedimentet vil trykket medføre at løst sediment blåses vekk/ virvles opp i vannmassene, spres og på nytt gjøres biologisk tilgjengelig. Det er et krav fra forurensnings-myndighetene at det er kontroll på dette. Det ble derfor i forkant utført kjemiske analyser for å avdekke eventuelle forurensninger i sedimentet i de områdene som er planlagt utfylt. 10 sedimentprøver ble analysert for forurensninger. Det ble analysert på et utvalg tungmetaller inkl. kvikksølv, samt PAH, PCB og et utvalg andre klororganiske forbindelser. Sedimentet var lite forurenset. Konsentrasjonene for de fleste stoffene var på et nivå tilsvarende ”god tilstand”. Prøvetakingen viste også at det var små mengder av den fraksjonen som er lett flyttbart sediment. På bakgrunn av resultatene vurderer vi at forurensningspotensialet fra sedimentet i denne delen av elva er såpass liten at det her bør kunne fylles på steinmasser uten å gjøre spesielle tiltak.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges vassdrags- og energidirektorat, (NVE)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5999nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannforvaltningnb_NO
dc.titleForurensninger i sediment fra Porsgrunnselva 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordforurensningspotensialnb_NO
dc.subject.keywordtungmetallernb_NO
dc.subject.keywordorganiske mikoforurensningernb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordpotenitial pollutionnb_NO
dc.subject.keywordheavy metalsnb_NO
dc.subject.keywordorganic micropollutantsnb_NO
dc.relation.projectO-10233nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge