Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorMoe, J.nb_NO
dc.contributor.otherEriksen, T. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:54:52Z
dc.date.available2014-08-01T10:54:52Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier6043nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5778-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215133
dc.description.abstractFormålet med denne undersøkelsen er knyttet til NIVAs arbeid med å kvalitetssikre og videreutvikle metoder for innsamling og bearbeiding av materiale fra bunndyrsamfunn i rennende vann. Fokus har vært å undersøke om det er vesentlige forskjeller i taksasammensetning ved prøvetaking med sparkehåv med maskevidder i håvposer på henholdsvis 250 µm og 500 µm. Videre er det undersøkt om det er forskjeller i taksasammensetning og tilstandsvurdering (ASPT indeks) ved bruk av innsamlings- og subsamplings-metodikker som er utviklet på hhv. NIVA og gjennom EU-prosjektene STAR og AQEM. Undersøkelser er også gjort for å se om det å subsample prøver til halv størrelse påvirket utsagnskraften i materialet. Resultater viser at en maskestørrelse på 250 µm ga flere dyr i prøvene enn 500 µm, mens antall taksa ble tilnærmet likt. Forskjeller i NIVAs og STAR-AQEMs innsamlingsmetoder ga ikke signifikante forskjeller, men det var forskjeller i taksasammensetning når de to subsamplingsmetodene ble benyttet på det samme prøvematerialet. Her viste det seg at NIVA-metoden fanget opp flere taksa og ga bedre tilstandsvurderinger. Subsampling av prøver til halv størrelse, ga både færre taksa i prøvematerialet og medførte også i snitt en lavere tilstandsvurdering.nb_NO
dc.description.sponsorshipNIVAnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6043nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannressurs forvaltningnb_NO
dc.titleInnsamling og bearbeiding av bunnfauna i rennende vann - et metodestudiumnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordprøvetaking - maskestørrelsenb_NO
dc.subject.keywordaspt (average score per taxon)nb_NO
dc.subject.keywordstar-aqemnb_NO
dc.subject.keywordmacroinvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordsampling and mesh sizenb_NO
dc.subject.keywordaspt (average score per taxon)nb_NO
dc.subject.keywordstar-aqemnb_NO
dc.relation.projectO-29379nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge