Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorSkjelbred, B.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorRomstad, Randinb_NO
dc.contributor.authorSchneider, S.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialNordlandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:01Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:01Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier6065nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5800-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215193
dc.description.abstractI vannregion Nordland ble vannkvaliteten i Lilands- og Steinslandsvassdragene i Hamarøy og Farstad- og Lilands-vassdragene i Vestvågøy kommune undersøkt i 2010 i forbindelse med implementeringen av EUs vanndirektiv. Dette ble gjort for å kartlegge miljøtilstanden med hensyn til overgjødsling. Oppdaterte data om den kjemiske- og den økologiske tilstanden er nødvendig for å kunne utarbeide en operativ forvaltningsplan og for å kunne enten friskmelde de enkelte vannforekomstene eller plassere dem i den gruppen hvor det er fare for at de ikke vil nå målet om god miljøtilstand innen 2021. Dataene er vurdert opp mot Klifs (tidligere SFTs) kvalitetskriterier for miljøkvalitet i ferskvann og vanndirektivets klassegrenser. Rapporten sammenstiller, typifiserer og karakteriserer miljøtilstanden i disse vannforekomstene i vannregion Nordland.nb_NO
dc.description.sponsorshipFylkesmannen i Nordland ved Miljøvernavdelingennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6065nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleKartlegging av miljøtilstanden i vannregion Nordland - Vassdrag i Hamarøy og Vestvågøy kommune 2010. Tema: Overgjødslingnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO
dc.subject.keywordvanndirektivetnb_NO
dc.subject.keywordovergjødslingnb_NO
dc.subject.keywordhamarøynb_NO
dc.subject.keywordvestvågøynb_NO
dc.subject.keywordwater framework directivenb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordsaprobiationnb_NO
dc.subject.keywordhamarøynb_NO
dc.subject.keywordvestvågøynb_NO
dc.relation.projectO-10304nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge