Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, H.nb_NO
dc.contributor.authorChristie, H.nb_NO
dc.contributor.authorde Wit, H.nb_NO
dc.contributor.authorNorderhaug, K.nb_NO
dc.contributor.authorBekkby, T.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherGundersen, H. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:03Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:03Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6070nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5805-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215208
dc.description.abstractBetydningen av marine naturtyper i å binde og pumpe CO2 fra atmosfæren og ned i havbunnen langs norskekysten er sannsynligvis stor. Rapporten sammenfatter dagens kunnskap om stående biomasse og potensial for ytterligere binding for sukkertare, stortare, tang og ålegras. Karbon lagres ved deponering av overskuddsproduksjon i sedimentene, og denne mengden kan økes ved potensiell økt utbredelse av tareskog som skyldes tilbakegang av kråkebolleutbredelsen og endrede eutrofi-/klimaforhold. Betydningen av taretråling for CO2-fangst og utbygging i strandsonen er sannsynligvis liten. Vi presenterer to scenarier for den kvantitative betydningen av sedimentering av partikulært organisk taremateriale, selv om faktiske data om denne potensielt store merverdien i CO2-regnskapet ikke finnes i dag.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6070nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarine naturtypernb_NO
dc.titleUtredning om CO2-opptak i marine naturtypernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.subject.keywordmarine naturtypernb_NO
dc.subject.keywordtareskognb_NO
dc.subject.keywordklimanb_NO
dc.subject.keywordco2nb_NO
dc.subject.keywordmarine habitatsnb_NO
dc.subject.keywordkelp forestnb_NO
dc.subject.keywordclimatenb_NO
dc.subject.keywordco2nb_NO
dc.relation.projectO-10424nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge