Show simple item record

dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorGreen, N.nb_NO
dc.contributor.authorGitmark, J.nb_NO
dc.contributor.authorHøgåsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.otherWalday, M. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:21Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:21Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6117nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5852-3nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215320
dc.description.abstractSiden overvåkingen utenfor NOAHs anlegg på Langøya startet i 1994 har resultatene i hovedsak indikert en god miljøtilstand i området og undersøkelsene i 2010 viste også en i hovedsak god tilstand. Undersøkelsene omfattet forekomst av metaller og organiske miljøgifter i blåskjell, tilstanden til biologiske samfunn i fjæra, samt tilstanden på hardbunn og bløtbunn på dypere vann. Tilstanden var i 2010 for det meste god, men med noe forhøyede nivåer av enkelte metaller i blåskjell og sediment rundt kaiområdet på Langøya. Dette indikerer en lokal påvirkning fra NOAHs aktiviteter, trolig i hovedsak forårsaket av spill ved lossing av forurenset materiale. Det ser imidlertid ut som at gjennomførte tiltak har redusert påvirkningen. Sjøsonen ned til 30-40 m dyp var preget av sandbunn og nedslammet fjellbunn med lite synlige organismer. Forholdene i de dypereliggende sedimentene rundt Langøya var generelt gode. Det er sannsynlig at flere forurensningskilder i området enn NOAH-Langøya kan påvirke de stasjoner som undersøkes.nb_NO
dc.description.sponsorshipNOAH AS, v. Marit Lægreidnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6117nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter sjøvannnb_NO
dc.titleOvervåking NOAH Langøya 2010. Miljøgifter i blåskjell, sedimentundersøkelser samt marinbiologiske registreringernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber73nb_NO
dc.subject.keywordlangøyanb_NO
dc.subject.keywordmarinnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordmiløgifternb_NO
dc.subject.keywordlangøya islandnb_NO
dc.subject.keywordmarinenb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordmicropollutantsnb_NO
dc.relation.projectO-10202nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge