Show simple item record

dc.contributor.authorNorderhaug, Kjell Magnusnb_NO
dc.contributor.authorLedang, Anna Birgittanb_NO
dc.contributor.authorTrannum, Hilde Cecilienb_NO
dc.contributor.authorBjerkeng, Birgernb_NO
dc.contributor.authorAure, Jannb_NO
dc.contributor.authorFalkenhaug, Tonenb_NO
dc.contributor.authorFolkestad, Arenb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, Torbjørnnb_NO
dc.contributor.authorLømsland, Evynb_NO
dc.contributor.authorOmli, Lenanb_NO
dc.contributor.authorRygg, Bragenb_NO
dc.contributor.authorSørensen, Kainb_NO
dc.contributor.otherNorderhaug, K. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:27Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:27Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6134nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5869-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215365
dc.description.abstractRapporten beskriver miljøkvaliteten i kystområdene av Sør-Norge i 2010, med spesiell fokus på tilstand og utvikling i næringssalttilførsler, vannkvalitet og det biologiske mangfoldet i plankton-, bløt- og hardbunns­samfunn. I 2010 var NAO-klimaindeksen negativ med temperaturer under normalt for store deler av Sør-Norge. I område B og C var temperaturen i januar i perioder lavere enn 0 °C helt nede på 21 m dyp. Den totale vannføringen i Glomma avvek lite fra normalen. På Vestlandet var vannføringen lav. De fleste stasjonene var i tilstandsklasse I eller II for næringssalter. Siktdypet sommerstid var i tilstandsklasse III i Ytre Oslofjord. Både Lista, Arendal St. 2 og Jomfruland var i tilstandsklasse I. Det er fortsatt gode oksygenforhold i dypvannet i 2010. Den integrerte algebiomassen ga det niende året på rad med lav algemengde. Våroppblomstringen fant sted i januar. Gjennomsnittlig dyreplanktonbiomasse i 2010 var den høyeste siden 2003. Denne økningen i biomasse skyldes blant annet forekomst av Calanus spp. Tilstanden for bunndyr, både på bløtbunn og hardbunn, var generelt god på ytre kyst i 2010. I Ytre Oslofjord økte biomangfoldet både på hardbunn og på den grunne og dype bløtbunnstasjonen. Biomangfoldet på Sør- og Sørvestlandet var det laveste som har vært registrert i perioden 1995-2010 på hardbunn. På den grunne bløtbunnstasjonen på Sør- og Sør-Vestlandet var det ingen endring og på de dype bløtbunnstasjonene var tilstanden uendret eller forbedret. På Vestlandet ble det ikke registrert vesentlige endringer i bunnsamfunnene og tilstanden var generelt god både på hard- og bløtbunn.nb_NO
dc.description.sponsorshipKlima- og forurensningsdirektoratet (Klif)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6134nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;TA-2777/2011nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectbiomangfold og eutrofiering - marintnb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norgenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber115nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordnorskekystennb_NO
dc.subject.keywordbiologisk mangfoldnb_NO
dc.subject.keywordlong-term monitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordnorwegian coastnb_NO
dc.subject.keywordbio-diversitynb_NO
dc.relation.projectO-10050nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge