Show simple item record

dc.contributor.authorNorderhaug, K.M.nb_NO
dc.contributor.authorTrannum, H.C.nb_NO
dc.contributor.authorLedang, A.B.nb_NO
dc.contributor.authorBjerkeng, B.nb_NO
dc.contributor.authorDahl, E.nb_NO
dc.contributor.authorFalkenhaug, T.nb_NO
dc.contributor.authorJohnsen, T.nb_NO
dc.contributor.authorLømsland, E.R.nb_NO
dc.contributor.authorSørensen, K.nb_NO
dc.contributor.authorJåvold, T.nb_NO
dc.contributor.authorMoy, F.nb_NO
dc.contributor.authorGitmark, J.K.nb_NO
dc.contributor.authorRygg, B.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.authorTveiten, L.nb_NO
dc.contributor.otherNorderhaug, K. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:09Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:09Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6153nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5888-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215424
dc.description.abstractRapporten inneholder: Hydrografiske/hydrokjemiske observasjoner fra desember 2009 til desember i 2010 fra 6 stasjoner i kystvannet mellom svenskegrensen og Utsira, og fra Ferryboks-stasjoner i ytre Oslofjord og på Vestlandet, samt planktontellinger fra en stasjon utenfor Arendal (St. 2). Det er gjennomført 7 tokt til Torbjørnskjær, 22 tokt til Jomfruland, 21 tokt til Arendal St. 2, 11 tokt til Arendal St. 3, 13 tokt til Lista og 12 tokt til ytre Utsira, samt 22 FerryBox-tokt i Skagerrak og på Vestlandet, jevnt fordelt over året. To overflatestasjoner er tatt 22 ganger – en i Jomfrulandsrennen (CTD + siktdyp og næringssalter) samt en utenfor langesund (CTD + siktdyp). Primærdataene er lagret i databaser på NIVA. Tabeller over registrert materiale innsamlet på kystovervåkingens hardbunnstokt gjennomført i tidsrommet 1. juni til 4. juli 2010. Hardbunnsprogrammet i 2010 omfattet 16 stasjoner på kyststrekningen Færder til Fedje. Hardbunnsundersøkelsene inkluderte: registrering av fastsittende algers og dyrs forekomst langs dykketransekt fra fjæresonen og ned til 30m dyp; måling av taretetthet, -alder og -størrelse; stereofotografering av faste arealer; undervannsvideo/fotografering; måling av siktedyp, temperatur; analyser av karbon-, nitrogen- og fosfor-innholdet i stortare. Primærdataene er lagret i databaser (MS Access) på NIVA. Data fra innsamlet bløtbunnsfaunaprøver og sedimentprøver fra kystovervåkingens bløtbunnstokt, gjennomført i mai – juni 2010 på kyststrekningen Ytre Oslofjord til Sotra utenfor Bergen. Det ble foretatt innsamling på 8 stasjoner. Fauna og sediment er analysert på alle stasjonene. Foreliggende datarapport inneholder data for artenes individtall, faunaens artsmangfold i hver enkelt grabb, samt sedimentparametre fra én prøve pr. stasjon. Primærdataene er lagret i databaser på NIVA.nb_NO
dc.description.sponsorshipKlifnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6153nb_NO
dc.relation.ispartofseriesOvervåkingsrapport;TA-2815/2010nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectovervåkningnb_NO
dc.titleLangtidsovervåking av miljøkvaliteten i kystområdene av Norge. Kystovervåkingsprogrammet. Datarapport 2010nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber142nb_NO
dc.subject.keywordlangtidsovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordeutrofieringnb_NO
dc.subject.keywordnorskekystennb_NO
dc.subject.keywordhydrografi/hydrokjemi/planktonnb_NO
dc.subject.keywordhardbunnssamfunnnb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordlong-term monitoringnb_NO
dc.subject.keywordeutrophicationnb_NO
dc.subject.keywordnorwegian coast hydrographynb_NO
dc.subject.keywordhydrochemistrynb_NO
dc.subject.keywordplanktonnb_NO
dc.subject.keywordhard bottom communitiesnb_NO
dc.subject.keywordsoft bottom faunanb_NO
dc.relation.projectnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge