Show simple item record

dc.contributor.authorRustadbakken, A.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.otherRustadbakken, A. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOpplandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:14Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:14Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6162nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5897-4nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215446
dc.description.abstractPå bakgrunn av en flomsikringsplan for Vigga gjennom Brandbu, har NIVA undersøkt forekomstene av bunndyr, fisk og kreps for å gi et bedre underlag for valg av alternative løsninger. Den undersøkte elvestrekningen omfatter nedre del av Vigga fra Rosendal Mølle og ned til Randsfjorden. Resultatene av undersøkelsene viste at bunnsubstratet gjennom sentrumsområdet skilte seg ut med lavere gjennomsnittlig kornstørrelse enn de øvrige områdene. Dette er sannsynligvis et resultat av tidligere flomsikringstiltak i elva, som har ført til at gyte- og oppvekstområder for storørørret på denne strekningen allerede er blitt negativt berørt. Bunndyrproduksjon i elva synes å være god og forholdsvis lik innen hele det undersøkte området. Generelt var mangfoldet høyt, og de store mengdene av dyr medfører trolig gode næringsforhold for fisk og kreps. Produksjonen av fisk var likevel forholdsvis lav i hele området, og det ble fanget kun to kreps i undersøkelsen. Bestandsstatus for kreps ble i 1995 vurdert som tynn, og dette antas fortsatt å gjelde. Manglende skjulplasser kan være én av årsakene. Det synes å være behov for biotoptiltak for å øke kvaliteten på både fiskens og krepsens oppvekst- og leveområder i elva, og vi anbefaler at en biotopplan innlemmes i det videre flomsikringsarbeidet.nb_NO
dc.description.sponsorshipGran kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6162nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectferskvannnb_NO
dc.titleFisk og bunndyr i Vigga; undersøkelser i forbindelse med vurdering av flomsikringsalternativer gjennom Brandbu i Gran kommunenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.subject.keywordflomsikringnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordbiotoptiltaknb_NO
dc.subject.keywordflood controlnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordbenthic faunanb_NO
dc.subject.keywordbiotope adjustmentnb_NO
dc.relation.projectO-10399nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge