Show simple item record

dc.contributor.authorØxnevad, S.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.authorOug, E.nb_NO
dc.contributor.authorAllan, I.nb_NO
dc.contributor.authorBrkljacic, M.nb_NO
dc.contributor.authorBorgersen, G.nb_NO
dc.contributor.otherØxnevad, S. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:23Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:23Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6185nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5920-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215508
dc.description.abstractOvervåkingen av Årdalsfjorden ble gjennomført i januar til mars 2011 og omfattet undersøkelser av miljøgifter i sedimenter, blæretang, o-skjell, utsatte blåskjell, passive prøvetakere i vann, og økologisk status i bunnsedimentet. Sedimentene i Årdalsfjorden hadde lavere innhold av PAH enn ved forrige undersøkelse i 2001, men konsentrasjonene er fremdeles høye. Analyser av o-skjell viste at disse var markert til sterkt forurenset av PAH. Skjellene fra de indre stasjonene hadde lavere konsentrasjon av PAH enn i 2000 og 2006, mens o-skjell fra de ytre stasjonene hadde noe høyere konsentrasjon av PAH enn ved forrige undersøkelse. O-skjellene hadde også forhøyet innhold av kadmium, sink og bly. Det ble bare funnet lave konsentrasjoner av metaller i vann, mens det ble observert økende konsentrasjoner av PAH i vannmassene fra de ytre mot de innerste stasjonene (3,5 gangers forskjell). Metallinnholdet i blæretangen var generelt lavt, bortsett fra for kobber hvor konsentrasjonen var forhøyet. Bløtbunnsfauna ble undersøkt på to stasjoner i og nærheten av det mest forurensede området. Vurdert etter Vanndirektivets kriterier, kan tilstanden på lokalitetene karakteriseres som henholdsvis moderat og svært god, men artssammensetningen indikerte at bunnfaunaen fortsatt var påvirket av forurensningene. På begge stasjonene var tilstanden klart bedret i forhold til tidligere undersøkelser.nb_NO
dc.description.sponsorshipHydro Aluminium Årdal v/ Hanne Hoel Pedersennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6185nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmiljøgifter i marint miljønb_NO
dc.titleOvervåking av Årdalsfjorden i 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.subject.keywordårdalsfjordennb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordhydro aluminiumnb_NO
dc.subject.keywordthe årdalsfjordnb_NO
dc.subject.keywordpahnb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordhydro aluminiumnb_NO
dc.relation.projectO-10425nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge