Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, Torleifnb_NO
dc.contributor.authorRustadbakken, Atlenb_NO
dc.contributor.authorSchneider, Susannenb_NO
dc.contributor.authorEdvardsen, Hannenb_NO
dc.contributor.authorEriksen, Tor Eriknb_NO
dc.contributor.authorSandaas, Kjellnb_NO
dc.contributor.authorBilling, Håkannb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialOslonb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:45Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:45Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6240nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5975-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215652
dc.description.abstractVann- og avløpsetaten, Oslo kommune hadde et uhellsutslipp av natriumhypokloritt (NaOCl) fra Oset vannbehandlingsanlegg til Akerselva den 2. mars 2011. Befaring 7. mars påviste stor dødelighet blant fisk, kreps og bunndyr. På denne bakgrunn ble det satt i gang et prosjekt som innebefatter studier av klorutslippets virkninger på algebegoing, vannvegetasjon, bunndyr, elvemusling, edelkreps, fisk, amfibier og fugl. For alger og vann­vegetasjon synes virkningene å ha vært små og tilstanden for disse synes nå (8 måneder etter utslippet) å nærme seg forventet normal tilstand for Akerselva. Bunn­dyrsamfunnet er fremdeles noe redusert, men de fleste artene som var til stede før utslippet er kommet tilbake. Utsetting av bunndyr anses ikke nødvendig. En bestand av elvemusling ble påvist i den øvre delen av elva. Mange tomme «ferske» skall antyder at utslippet har medført en viss dødelighet. Det anses viktig å sørge for en god bestand av muslinglarvenes vertsfisk for å opprettholde bestanden av elvemusling. Klorutslippet påførte krepsebestanden betydelig dødelighet. Det forventes å ta flere år før den er fullstendig reetablert. Det kan vurderes utsetting for raskere å nå en høstbar bestand og for å opprettholde en genetisk variasjon. I oppbyggingsperioden vil det være nødvendig med fredning. Laks og ørret ble påført betydelig dødelighet av utslippet. Det satt ut 30000 yngel oppstrøms anadrom strekning våren 2011. Utsetting anses som et nødvendig tiltak for å opprettholde laks- og ørretbestandene. Amfibier og fugl ble i liten grad berørt av utslippet. For å bedre de generelle forholdene for disse gruppene i og langs elva anbefales det å opprettholde og utbedre habitatenenb_NO
dc.description.sponsorshipOslo kommune, Vann og avløpsetatennb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6240nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannforvatningnb_NO
dc.titleVirkninger av utslippet av natriumhypokloritt på økosystemet i Akerselvanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber69nb_NO
dc.subject.keywordnatrium hypoklorittnb_NO
dc.subject.keywordelveøkosystemnb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordbunndyrnb_NO
dc.subject.keywordsodium hypochloritenb_NO
dc.subject.keywordriver ecosystemnb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.subject.keywordmacroinvertebratesnb_NO
dc.relation.project11217nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge