Show simple item record

dc.contributor.authorTrannum, H.nb_NO
dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.authorBorgersen, G.nb_NO
dc.contributor.authorSchaanning, M.nb_NO
dc.contributor.otherTrannum, H. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:48Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:48Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6249nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5984-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215672
dc.description.abstractI forbindelse med tildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft er det foretatt en undersøkelse av faunatilstanden før og et år etter tildekking. To testfelt ble dekket med hhv. biokalk (KA) og biokalk iblandet aktivt kull (AC). Et tredje område fungerte som referanse og ble ikke behandlet. Et år etter tildekking viste faunasammensetningen på testfeltene større grad av likhet med referansestasjonen enn før tildekking. Dette ble tolket som et positivt resultat av endret bunnsubstrat. Det var ikke klare forskjeller mellom de to testmaterialene i faunaresponsen, men artsantallet og diversitetsindeksene indikerte noe bedre utvikling på KA enn på AC. Et år er for kort tid til at faunatilstanden kan bli normal, og faunasammensetningen etter tildekking var typisk for et samfunn i et tidlig suksesjonsstadium. Således er det for tidlig å vurdere hvorvidt tildekkingen gir opphav til en artsrik og sunn bunnfauna på sikt.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråd, Fiskerstrand verft AS, Opticap prosjektgruppenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6249nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjecttiltak mot forurensningnb_NO
dc.titleTildekking av TBT-forurensede sedimenter ved Fiskerstrand verft, Møre og Romsdal - faunatilstand før tildekking og et år etternb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO
dc.subject.keywordbløtbunnsfaunanb_NO
dc.subject.keywordforurensede sedimenternb_NO
dc.subject.keywordtildekkingnb_NO
dc.subject.keywordsedimentopprenskningnb_NO
dc.subject.keywordsoft bottom faunanb_NO
dc.subject.keywordcontaminated sedimentsnb_NO
dc.subject.keywordcappingnb_NO
dc.subject.keywordsediment remediationnb_NO
dc.relation.project27310.3nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge