Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBeylich, B.nb_NO
dc.contributor.authorRuus, A.nb_NO
dc.contributor.otherBeylich, B. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:56:50Z
dc.date.available2014-08-01T10:56:50Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6256nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5991-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215689
dc.description.abstractForeliggende rapport tar sikte på å frembringe bedre kunnskap om nivåer av miljøgifter i dypvannsfiskene brosme og lange i Norge. Områdene som ble valgt var Åkrafjorden, Høyangsfjorden, Storfjorden, Sunndalsfjorden, Trondheimsfjorden og Lofoten. Utvalget av miljøgifter som ble undersøkt var som følger: PCB, PBDE, kvikksølv, bly, kadmium, sølv, sink og arsen. Resultatene fra undersøkelsen kan oppsummeres som følger: (1.) Innholdet av kvikksølv i dypvannsfisk er generelt høyt og ligger i nærheten av maksimum tillatt grense i sjømatprodukter, inkludert fiskekjøtt. (2.) Akkumuleringen av kvikksølv i dypvannsfisk øker med størrelse på fisken. (3.) Der hvor det foreligger sammenligningsgrunnlag med tidligere undersøkelser av dypvannsfisk, bekrefter resultatene i hovedsak tidligere funn (4.) Det var ingen markante forskjeller i konsentrasjoner av de ulike stoffene mellom dypvannsfisk fra de ulike områdene. Kvikksølv i brosme fra Sørfjorden og Hardangerfjorden i 2009 var imidlertid noe høyere enn i områdene som nå er undersøkt. (5.) I områder hvor det har vært mulig å sammenligne konsentrasjonene i dypvannsfisk med konsentrasjonene i torsk, er det generelt ikke funnet høyere verdier i dypvannsfisk. Unntaket er kvikksølv, hvor dypvannsfisk inneholder markant høyere konsentrasjoner. Eksempelsvis en faktor 10 høyere konsentrasjon av kvikksølv i brosme fra Lofoten, sammenlignet med torsk fra Lofoten. Tilsvarende forhold er tidligere observert i Sørfjorden (Ruus et al 2010).nb_NO
dc.description.sponsorshipKlif v/ Jon L Fuglestadnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6256nb_NO
dc.relation.ispartofseriesovervåkingsrapport;TA-2872/2011nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarin økologinb_NO
dc.titleOvervåking av miljøgifter i dypvannsfisknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber67nb_NO
dc.subject.keywordmiljøgifternb_NO
dc.subject.keywordbrosmenb_NO
dc.subject.keywordlangenb_NO
dc.subject.keyworddypvannsfisknb_NO
dc.subject.keywordcontaminantsnb_NO
dc.subject.keywordtusknb_NO
dc.subject.keywordlingnb_NO
dc.subject.keyworddeep water fishnb_NO
dc.relation.project11311nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge