Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, J.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, J. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:19Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:19Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6325nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6060-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215863
dc.description.abstractTotaltilførselene av metaller fra Glomma er betydelige, men domineres av det som tilføres før Sarpsborg. Nedstrøms Sarpsborg tilføres metaller fra Kronos Titan AS (KT), annen industri og renseanlegg. Her rapporteres forekomst av metaller i blæretang (Fucus vesiculosus) innsamlet i Glommas munningsområde i 2011. Det ble observert lave konsentrasjoner av Hg (Ubetydelig – lite forurenset) i blæretang fra alle 10 stasjoner. Lave konsentrasjoner ble også observert for Cd, Pb, V og Zn på 4-7 stasjoner, mens blæretang fra de øvrige 3-6 stasjoner var moderat forurenset med disse metallene. Konsentrasjonen av Cu viste et moderat forurensningsnivå på 8 av 10 stasjoner. Den høyeste konsentrasjonen av Cu ble observert i tang fra Kråkerøy (markert forurenset). Det høyeste forurensningsnivået ble observert for Cr, Fe og Ti. Tangen var markert til sterkt forurenset med Cr på alle stasjoner og nivået representerer en økning i forhold til tidligere år. Målinger av konsentrasjonen av Cr i skjell fra Kirkøy i 2010 støtter opp om at det har skjedd en økning i Cr-eksponeringen i resipienten fra 2009 til 2011. For Fe og Ti var konsentrasjonen svært forskjellig i alger fra Tisler (ubetydelig – lite forurenset) til en del av stasjonene nærmere Glommas munningsområdet hvor blant annet Belgen pekte seg ut som en stasjon med høy verdi (sterkt forurenset). En var ikke i stand til å knytte de observerte nivåene av metaller i blæretang til utslippene fra KT eller endringer i disse. Et mulig unntak var imidlertid Ti og muligens Fe. Tilførslene av disse har imidlertid ikke økt de senere årene. Likevel antydes en økning i konsentrasjonen av disse metallene i alger i 2011 i forhold til tidligere år.nb_NO
dc.description.sponsorshipKronos Titan ASnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6325nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectmarine miljøgifternb_NO
dc.titleUndersøkelser av forekomst av metaller i blæretang fra Glommas munningsområde i 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53nb_NO
dc.subject.keywordmetallernb_NO
dc.subject.keywordblæretangnb_NO
dc.subject.keywordprosessavløpnb_NO
dc.subject.keywordestuarienb_NO
dc.subject.keywordmetalsnb_NO
dc.subject.keywordbladderwracknb_NO
dc.subject.keywordeffluentsnb_NO
dc.subject.keywordestuarynb_NO
dc.relation.project11377nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge