Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorBergan, M.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialVestfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:32Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:32Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6346nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6081-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215919
dc.description.abstractI forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Barkåker og Tønsberg ble det satt i gang overvåkning av resipientene i perioden 2009-2011. pH verdiene i resipientene var moderat høye med høyeste verdi på 8.5. Partikkelkonsentrasjonen hadde meget store variasjoner. Konsentrasjonene av total nitrogen var generelt høye pga. jordbrukspåvirkning. Avrenningsvann fra sprengsteindeponi hadde giftige konsentrasjoner av ammoniakk (NH3) og høye konsentrasjoner av krom, men deponiet har ikke direkte avrenning til bekker. Ellers var konsentrasjonene av de fleste metallene, PAH og olje forholdsvis lave på alle stasjonene. Bunndyr ble i liten grad påvirket av anleggsvirksomheten. Anleggsarbeider har vært utført uten negative konsekvenser for laksefisk i Sverstadbekken, og restaurering av en bekkestrekning synes vellykket. To sidebekker til Homannsbekken er imidlertid lagt i lange betongrør under anleggsvei og jernbanetrase. Bekkene har vært gyteområder for sjøørret. Betongrørene ansees nå å være vandringshinder/­barrierer for sjø-ørret.nb_NO
dc.description.sponsorshipJernbaneverketnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6346nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleOvervåkning av kjemi og biologi i bekker ved utbyggingen av dobbeltsporet jernbane mellom Barkåker og Tønsberg 2009-2011. Sluttrapportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber89nb_NO
dc.subject.keywordovervåkningnb_NO
dc.subject.keywordanleggnb_NO
dc.subject.keywordbiologinb_NO
dc.subject.keywordkjeminb_NO
dc.subject.keywordmonitoringnb_NO
dc.subject.keywordconstructionnb_NO
dc.subject.keywordbiology: chemistrynb_NO
dc.relation.project29269nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge