Show simple item record

dc.contributor.authorBerge, D.nb_NO
dc.contributor.otherBerge, D. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:36Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:36Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6355nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6090-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215941
dc.description.abstractDet ble gjort en undersøkelse av temperatur, bakterier, turbiditet og farge i Glitre fra drikkevannsinntaket og utover mot dypeste punkt under siklasjonsperioden høsten 2011. Samtidig ble bekkene som munner ut i nærheten undersøkt for de samme parameterne. Det ble ikke funnet noe som kunne tyde på at bekkene dannet såkalte tetthetsbestemte kortslutningsstrømmer som kunne kontaminere vanninntaket. Konsentrasjonene i Glitre av de nevnte parametere var lave i hele undersøkelsesperioden, og vannet var kvalitetsmessig blant det beste vi finner blant norske råvannskilder for disse parameterne. Fargen i råvannet har øket fra ca. 6 til 12 mg Pt/l fra 1990-årene og fram til i dag, mens konsentrasjonen av total organisk karbon bare har øket fra 2,2 til 2,8 mg C/l i samme periode. Ser man på perioden fra 2000 og fram til i dag har farge-økningen vært liten. Det meste av økningen skyldes trolig redusert forsuring som fant sted i 1990-årene, og avtok sterkt deretter. Men mildere klima og mer nedbør vil gjøre at fargen kan øke svakt framover også, men man kan regne med at det vil ta lang tid, anslagsvis 50 år, før Glitre kommer over 20 mg Pt/l i farge, og vil trenge fargefjerning i vannbehandlingen. Men dette er det vanskelig å forutsi noe helt sikkert om. For de andre fysisk kjemiske parameterne var det ingen endring over tid i overvåkningsdataene.nb_NO
dc.description.sponsorshipGlitrevannverket IKSnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6355nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleSirkulasjonsstudie i Glitre høsten 2011nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber25nb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannskildenb_NO
dc.subject.keywordhumusnb_NO
dc.subject.keywordturbiditetnb_NO
dc.subject.keywordbakteriernb_NO
dc.subject.keyworddrinking water sourcenb_NO
dc.subject.keywordhumic matternb_NO
dc.subject.keywordturbiditynb_NO
dc.subject.keywordbacterianb_NO
dc.relation.project11450nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge