Show simple item record

dc.contributor.authorRanneklev, S.nb_NO
dc.contributor.authorMolvær, J.nb_NO
dc.contributor.authorLund, E.nb_NO
dc.contributor.authorEdvardsen, H.nb_NO
dc.contributor.authorKile, M.nb_NO
dc.contributor.authorEriksen, T.nb_NO
dc.contributor.authorRustadbakken, A.nb_NO
dc.contributor.otherRanneklev, S. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSarpsborgnb_NO
dc.coverage.spatialØstfoldnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:58:04Z
dc.date.available2014-08-01T10:58:04Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6437nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6172-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216139
dc.description.abstractVannkvaliteten i Glomma utenfor Borregaard viser sterk belastning av organisk materiale, og området rundt Pæddekummen er tydelig påvirket. Sammensetningen av bunndyrsamfunnet og dekkingsgrad av bakterien lammehaler viser at elva er belastet med lettomsettelige organiske forbindelser. Målinger utført i vannsøylen av KOF, BOD5, SPM og oksygen reflekterer ikke dette. I forbindelse med krav fra Klif om å vurdere muligheten for å flytte hovedutslippspunktet nedstrøms til Melløs, ønsket Borregaard beregninger av fortynninger og konsentrasjoner som kan forventes fra nytt utslippspunkt. Ved hjelp av modellen Visual Plumes (VP) ble forventede konsentrasjoner og fortynninger fra nytt utslippspunkt beregnet. Resultater viste at det var generelle gode betingelser i elva for å få en rask og god innblanding av avløpsvannet i Glomma. Ved flytting av utslippet til Melløs vil mest sannsynlig grusørene få en vesentlig mindre organisk belastning. Et utslipp ved Melløs blir imidlertid liggende langt nærmere Pæddekummen enn dagens utslipp. Med redusert utslipp i fremtiden, men samtidig også et utslipp nærmere Pæddekummen er det knyttet usikkerhet i hvordan belastningen i Pæddekummen blir framover.nb_NO
dc.description.sponsorshipBorregaardnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6437nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectinnblandingssonenb_NO
dc.titleUndersøkelsesprogram for vurdering av nytt utslippspunkt og innblandingssone for avløpsvann til Glomma fra Borregaardnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO
dc.subject.keywordinnblandingssonenb_NO
dc.subject.keywordøkologisk tilstandnb_NO
dc.subject.keywordkjemisk tilstandnb_NO
dc.subject.keywordvanndirektivetnb_NO
dc.subject.keywordmixing zonenb_NO
dc.subject.keywordecological statusnb_NO
dc.subject.keywordchemical statusnb_NO
dc.subject.keywordwater framework directivenb_NO
dc.relation.project11313nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge