Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorHaraldstad, T.nb_NO
dc.contributor.authorHaugen, T.nb_NO
dc.contributor.authorGüttrup, Jimnb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:58:26Z
dc.date.available2014-08-01T10:58:26Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6492nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6227-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216286
dc.description.abstractFra oppdrett er det kjent at aluminium (Al) i brakkvann kan drepe laks. Det var mer usikkert om utvandrende vill laksesmolt ville påvirkes og om Al i brakkvann dermed kunne ha effekt på sjøoverlevelse. Forsøk utført i perioden 2003 til 2010 påviste at Al på reaktiv form mobiliseres og akkumuleres på laksesmoltens gjeller når saltnivået er innenfor intervallet >1 til <10 psu. Telemetriundersøkelser har vist at smoltutvandring hemmes i brakkvann, uten at man fra de dataene kunne konkludere med bestandseffekter. I 2009 og 2010 ble utvandrende laksesmolt merket med passive integrerte transpondere (PIT-merker). Disse merkene vil påvises automatisk når fisken tilbakevandrer til vassdraget. Resultater basert på gjenfangster av voksen laks tyder på at Al i brakkvann kan halvere sjøoverlevelse. Bestandseffektene avhenger av Al-konsentrasjon samt hvordan konsentrasjonen endres over tid om våren. Mens smolt som ankom fjorden i mai 2009 opplevde ugunstige forhold utover hele juni, økte saliniteten i overgangen mai/juni i 2010 til nivåer som ikke påvirket fisken. Til tross for at denne smolten opplevde Al i brakkvann i mai, ble fisken ikke påvirket i juni. Samlet tyder resultatene på at Al i brakkvann kan påvirke antall som overlever fra smolt til laks, men at effekten vil variere mellom år, og hvor variasjon i respons kan knyttes til de hydrologiske forholdene.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6492nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectfiskeøkologinb_NO
dc.titleSjøoverlevelse til smolt eksponert for aluminium i brakkvann -oppvandring av laks i Storelva i 2012nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber53 + vedleggnb_NO
dc.subject.keywordtelemetrinb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordaluminiumnb_NO
dc.subject.keywordbrakkvannnb_NO
dc.subject.keywordtelemetrynb_NO
dc.subject.keywordsalmonnb_NO
dc.subject.keywordaluminumnb_NO
dc.subject.keywordestuarynb_NO
dc.relation.project11267nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge