Show simple item record

dc.contributor.authorWalday, Mats
dc.contributor.authorGreen, Norman
dc.contributor.authorPedersen, Are
dc.contributor.otherWalday, Mats - Project manager
dc.date.accessioned2014-09-09T09:21:44Z
dc.date.available2014-09-09T09:21:44Z
dc.date.issued2005
dc.identifier5043
dc.identifier.isbn82-577-4745-9
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219096
dc.description.abstractAnalyser av miljøgifter i blåskjell og sedimenter fra området utenfor NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya i Oslofjorden har siden overvåkingen startet i 1994 i hovedsak indikert en god miljøtilstand i området. Konsentrasjonene av metaller i blåskjell i 2004 indikerte for det meste god tilstand med ubetydelig til lite forurensede skjell (SFT klasse I). Utenfor bulkkaia er tilstanden dårligere, primært grunnet forhøyede nivåer av bly, og til dels krom og kadmium. Sedimentprøvene fra samme område viste forhøyede nivåer av kadmium, bly og sink. Videre var det moderat forurensning (klasse II) av PAH og dioksiner i skjell fra stasjon B3 ved bulkkaia, samt moderat forurensing av TBT på både Langøya (B2, B3) og Mølen (BK). Trendanalyser viser økning i konsentrasjonene av kadmium, bly og kvikksølv i blåskjell på stasjon B3 siden 1996. De biologiske registreringene i strandsonen indikerte ingen redusert biologisk kvalitet hos samfunnene på Langøya.nb_NO
dc.description.sponsorshipNOAH Holding AS
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5043
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.subjectLangøyanb_NO
dc.subjectMarinnb_NO
dc.subjectOvervåkingnb_NO
dc.subjectMiljøgifternb_NO
dc.subjectLangøya islandnb_NO
dc.subjectMarinenb_NO
dc.subjectMonitoringnb_NO
dc.subjectMicropollutantsnb_NO
dc.titleOvervåking NOAH Langøya 2004. Strandsoneregistreringer samt miljøgifter i blåskjell og sedimenternb_NO
dc.title.alternativeMonitoring NOAH Langøya 2004. Littoral communities and micropollutants in mussels and sedimentsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.relation.project24101
dc.relation.project25069


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge