Show simple item record

dc.contributor.authorHancke, Kasper
dc.contributor.authorBroch, Ole Jacob
dc.contributor.authorOlsen, Yngvar
dc.contributor.authorBekkby, Trine
dc.contributor.authorHansen, Pia Kupka
dc.contributor.authorFieler, Reinhold
dc.contributor.authorAttard, Karl
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorChristie, Hartvig
dc.date.accessioned2021-03-03T10:24:48Z
dc.date.available2021-03-03T10:24:48Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2731345
dc.descriptionProsjektleder Kasper Hanckeen_US
dc.description.abstractForskningsprosjektet KELPPRO (2017-2020) har gjennom feltundersøkelser, laboratorieforsøk og numerisk modellering undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking på økosystemene i de åpne vannmassene og på havbunnen, og evaluert mulige positive og negative effekter på de marine økosystemer. I tillegg er det undersøkt om tareanlegg vil bidra til spredning av fremmede eller truede arter, eller genetisk materiale. Rapporten inneholder forslag til en forvaltningsstrategi og det anbefales at effekter på havbunnen, spredning av arter og spredning av genetisk materiale undersøkes nærmere om taredyrking i fremtiden utvikler seg til storskala produksjon og industri.en_US
dc.description.sponsorshipNorges forskningsråden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningen_US
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7589-2021
dc.titleMiljøpåvirkninger av taredyrking og forslag til utvikling av overvåkingsprogramen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Norsk institutt for vannforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse.en_US
dc.source.pagenumber36en_US
dc.source.issue7589-2021en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record