Select a community to browse its collections.

 • Overvåking og kartlegging av fremmed ferskvannsfisk og vasspest ved bruk av miljø-DNA 

  Engesmo, Anette; Kistenich, Sonja; Knudsen, Steen Wilhelm; Christensen, Guttorm; Hesselsøe, Martin; Anglès d'Auriac, Marc (NIVA-rapport;7623, Research report, 2021)
  Tidligere publiserte molekylære deteksjonssystemer for fem invaderende fiskearter (pukkellaks, gjedde, ørekyt, sørv og suter) ble evaluert i henhold til Thalingers valideringsskala. Deretter ble det samlet miljø-DNA prøver ...
 • Evaluering av et lite kalkdoseringsanlegg utviklet for kalkdosering etter pH-krav i små elver. Monebekkdosereren. 

  Høgberget, Rolf (NIVA-rapport;7521, Research report, 2020)
  For å redusere redusere/eliminere blandsoneeffekter og sikre lakseproduksjon i Monebekken ble et kalkingsanlegg etablert i 2018 som et FOU-prosjekt. Målet med dette er å kunne levere stabil pH for laks med rimelige løsninger, ...
 • Hydropower: gas supersaturation and the role of aquatic plant photosynthesis for fish health 

  Demars, Benoît Olivier Laurent; Dörsch, Peter; Thiemer, Kirstine; Clayer, Francois; Schneider, Susanne Claudia; Stranzl, Sebastian Franz; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute (NIVA-rapport;7633, Research report, 2021)
  Fish and invertebrates breathing in water supersaturated with gas (total dissolved gas; TDG), e.g. at the outlet of hydropower plants, may develop gas bubble disease (analogous to the bends in humans). Aquatic plants also ...
 • Overvåking av Ytre Oslofjord 2019-2023. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2020. Fagrapport 

  Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Selvik, John Rune; Kistenich, Sonja (NIVA-rapport;7626, Research report, 2021)
  Det ble gjennomført tilførselsberegninger for tilførsler til Ytre Oslofjord for 2019. Jordbruk var største enkeltkilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Tilførsler fra befolkning (avløpsrenseanlegg) ...
 • IMPASSE – Impacts of microplastic in agrosystems and stream environments 

  Nizzetto, Luca; Andreu, Rico; Van Gestel, Kees; Selonen, Saila; Crossman, Jill; Futter, Martyn; Kokalj, Anita Jemec (NIVA-rapport;7632, Research report, 2021)
  We found that the application of biosolids from sewage sludge represents an important source of microplastics (MP) to agricultural soils. Soils that received more biosolid treatments in the past exhibit higher levels of ...

View more