Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Klassifiseringsveileder 02:2018 - Revisjonsbehov kystvann 

  Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Engesmo, Anette; Staalstrøm, Andre; Gundersen, Hege; Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With (NIVA-rapport;7740-2022, Research report, 2022)
  Basert på faglig skjønn, gjennomgang av klassifiseringen fra ØKOKYST for årene 2017-2020 og erfaring fra mange års kystovervåking, er vår oppfatning at klassegrensene i veileder 02:2018 stort sett gir et riktig bilde av ...
 • Screening Programme 2020, Part 1 and 2: Plastic Additives and REACH Compounds 

  Schlabach, Martin; van Bavel, Bert; Bæk, Kine; Dadkhah, Mona Eftekhar; Eikenes, Heidi; Halse, A.K.; Nikiforov, Vladimir; Bohlin-Nizzetto, Pernilla; Reid, Malcolm James; Rostkowski, Pawel; Rundberget, Thomas; Baz-Lomba, Jose Antonio; Kringstad, Alfhild; Rødland, Elisabeth Strandbråten; Schmidbauer, Norbert; Harju, Mikael; Beylich, Bjørnar; Vogelsang, Christian (NIVA-rapport;7684-2021, Research report, 2022)
  I screening 2020 gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU-Norsk institutt for luftforskning i fellesskap ble det satt søkelys på forekomst og mulige miljøproblemer av 160 kjemikalier. Forbindelser ...
 • Marin overvåking Nordland 2016-2019. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton (klorofyll a), hardbunnsorganismer og bløtbunnsfauna i seks fjorder i Nordland 

  Brkljacic, Marijana Stenrud; Ledang, Anna Birgitta; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7739-2022, Research report, 2022)
  Marin overvåking Nordland har som mål å overvåke og angi den økologiske miljøtilstanden i seks ulike fjordområder i Nordland hvor det er en aktiv akvakulturnæring. I 2016-2019 ble det gjort undersøkelser i Sjona, ...
 • Gjenvekst av krypsiv etter tiltak, og effekter av kalking på krypsiv i Otra ved Rysstad 

  Schneider, Susanne Claudia; Andersen, Eivind Ekholt; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7733-2022, Research report, 2022)
  Otra ved Rysstad har i lang tid hatt utfordringer med massevekst av krypsiv. Mekanisk fjerning av krypsiv i utvalgte områder der plantene er til særlig sjenanse for fiske og bading blir sett på som det mest praktiske ...
 • Vurdering av marine høyrisiko-arter i fremmedartslista: hvordan bør de inngå i tilstandsklassifisering etter vannforskriften? 

  Borgersen, Gunhild; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Oug, Eivind; Rinde, Eli; Trannum, Hilde Cecilie (NIVA-rapport;7710-2022, Research report, 2022)
  NIVA har utredet hvordan fremmede arter eller dørstokk-arter som er vurdert til kategori svært høy risiko på Artsdatabankens fremmedartsliste kan bli anvendt i vurderingen av økologisk tilstand i kystvannforekomster. ...

Vis flere