Select a community to browse its collections.

 • Forprosjekt Ren Frier 

  Jonsson, Henrik; Staalstrøm, Andre; Eek, Espen; Norling, Magnus; Ruus, Anders; Dillinger, Benno (NIVA-rapport;7937-2024, Research report, 2024)
  Rapporten benytter simuleringer til å utrede bidraget som f.eks. skipstrafikk inkl. oppankringsaktivitet, har på spredning av dioksinforbindelser fra sjøbunnen i Frierfjorden, samt effekten av tiltak i havne- og ...
 • Overvåking av begroingsalger og heterotrof begroing på 24 stasjoner i vannområde Glomma sør for Øyeren 2011-2023 

  Kile, Maia Røst (NIVA-rapport;7936-2024, Research report, 2024)
  Dette overvåkingsprogrammet er siste år av en 4-årig rammeavtale som NIVA har inngått med Vannområde Glomma sør for Øyeren. Målsetningen med undersøkelsen har vært å klassifisere økologisk tilstand i henhold til vannforskriften ...
 • The Role of Coastal Yedoma Deposits and Continental Shelf Sediments in the Arctic Ocean Silicon Cycle 

  Ray, Nicholas E.; Martens, Jannik; Ajmar, Marco; Tesi, Tommaso; Yakushev, Evgeniy; Gangnus, Ivan; Strauss, Jens; Schirrmeister, Lutz; Semiletov, Igor; Wild, Birgit (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  The availability of silicon (Si) in the ocean plays an important role in regulating biogeochemical and ecological processes. The Si budget of the Arctic Ocean appears balanced, with inputs equivalent to outputs, though it ...
 • Long-term rise in riverine dissolved organic carbon concentration is predicted by electrolyte solubility theory 

  Monteith, Donald T.; Henrys, Peter A.; Hruška, Jakub; de Wit, Heleen; Krám, Pavel; Moldan, Filip; Posch, Maximilian; Räike, Antti; Stoddard, John L.; Shilland, Ewan M.; Pereira, M. Gloria; Evans, Chris D. (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The riverine dissolved organic carbon (DOC) flux is of similar magnitude to the terrestrial sink for atmospheric CO2, but the factors controlling it remain poorly determined and are largely absent from Earth system models ...
 • Does sedation with AQUI-S® mitigate transport stress and post transport mortality in ballan wrasse (Labrus bergyltae)? 

  Calabrese, Sara; Jonassen, Thor Magne; Steigum, Endre; Åsnes, Helga Øen; Imsland, Albert; Saude, Carolina Serra; Wergeland, Truls; Höglund, Erik (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  Ballan wrasse (Labrus bergylta) are commonly used as cleaner fish in salmon farms as a biological treatment to mitigate sea lice infestation. Improved welfare for cleaner fish both during production of these fish and when ...

View more