Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2023. Overvåking for Hydro Aluminium Årdal 

  Øxnevad, Sigurd; Hjermann, Dag Øystein (NIVA-rapport;7957-2024, Research report, 2024)
  NIVA har utført tiltaksorientert overvåking av Årdalsfjorden i 2023 på oppdrag for Hydro Aluminium Årdal. I overvåkingen er det gjort analyser av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH-forbindelser), fluorid og ...
 • Can plastic related chemicals be indicators of plastic ingestion in an Arctic seabird? 

  Collard, France; Tulatz, Felix; Harju, Mikael; Herzke, Dorte; Bourgeon, Sophie; Gabrielsen, Geir Wing (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  For decades, the northern fulmar (Fulmarus glacialis) has been found to ingest and accumulate high loads of plastic due to its feeding ecology and digestive tract morphology. Plastic ingestion can lead to both physical and ...
 • Kollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljø undersøkelser 2023. Ferskvann 

  Skjelbred, Birger; Hobæk, Anders; Thiemer, Kirstine; Mutinova, Petra Thea (NIVA-rapport;7962-2024, Research report, 2024)
  Det er gjennomført oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2023. Overvåkingsprogrammet gjentas hvert 5. år, og omfatter vannkjemiske og biologiske undersøkelser i to innsjøer. ...
 • Resipientovervåking av utslipp fra Elstrøm renseanlegg, Skien, i 2023 

  Hagman, Camilla Hedlund Corneliussen; Persson, Jonas (NIVA-rapport;7955-2024, Research report, 2024)
  På oppdrag fra Skien kommune har NIVA laget et overvåkingsprogram for 2022-2024 for å møte kravene i utslippstillatelsen til Elstrøm renseanlegg, som har neddykket utslipp til Farelva. Overvåkingen i 2023 foregikk i Farelva, ...
 • Vurdering av kalkingen i Flekke-Guddalsvassdraget basert på vannkjemidata 

  Kaste, Øyvind (NIVA-rapport;7959-2024, Research report, 2024)
  Flekke-Guddalsvassdraget har blitt kalket siden 1997 for å bedre vannkvaliteten for laksefisk og andre forsuringsfølsomme organismer. Vannkvaliteten på anadrom (lakseførende) strekning er stort sett god, men sure sidevassdrag ...

Vis flere