Now showing items 2115-2134 of 2160

  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2017-Datarapport 

   Norli, Marit; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7266, Research report, 2018)
   Her rapporteres resultatene fra 2017 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2017. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2018 - Datarapport 

   Norli, Marit; Valestrand, Louise; Eikrem, Wenche (NIVA-rapport;7496, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene fra 2018 for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2018. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene ...
  • Årsovervåking med FerryBox - Indre Oslofjord 2019 - Datarapport 

   Sørensen, Kai; Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Kristiansen, Trond; Norli, Marit (NIVA-rapport;7497, Research report, 2020)
   Her rapporteres resultatene for årsovervåkingen med FerryBox i Indre Oslofjord for 2019. Undersøkelsene omfatter fysiske, kjemiske og biologiske forhold målt med FerryBox om bord på MS Color Fantasy. Målingene omfatter ...
  • Årsovervåking med FerryBox og satelllittdata – Indre Oslofjord 2023 – datarapport 

   Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Norli, Marit; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra (NIVA-rapport;7972-2024, Research report, 2024)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra årsovervåkingen 2023 utført for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord i 2023 med bruk av NIVAs FerryBox system for måling og prøveinnsamling og ...
  • Årsovervåkning med FerryBox og satellittdata- Indre Oslofjord 2022 - Datarapport 

   Eikrem, Wenche; Valestrand, Louise; Harvey, E. Therese; Saesin, Pipatthra; Berezina, Anfisa; Tobiesen, August E.Dessen (NIVA-rapport;7859-2023, Research report, 2023)
   Denne rapporten presenterer resultatene fra årsovervåkningen utført for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord i 2022 med bruk av NIVAs FerryBox system for måling og prøveinnsamling og fjernmålingsdata ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2015 

   Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (NIVA-rapport;6951, Research report, 2016)
   Overvåkingsprogrammet for krypsiv i Agder ble startet i 2014, og en videreutvikling og videreføring av programmet ble utført i 2015. Nytt av året er utlegging av trykkloggere samt innhenting av data fra andre kilder som ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2016 

   Moe, Therese Fosholt; Hawley, Kate (NIVA-rapport;7092, Research report, 2016)
   Overvåkingsprogrammet for krypsiv i Agder ble startet i 2014, og en videreutvikling og videreføring av programmet ble utført i 2015 og 2016. Det har ikke vært registrert markerte endringer i krypsivveksten ved noen stasjoner, ...
  • Årsrapport krypsivovervåking 2017 

   Moe, Therese Fosholt; Demars, Benoît Olivier Laurent (NIVA-rapport;7202, Research report, 2017)
   Undersøkelser fra fire år med overvåking av krypsiv ved 18 stasjoner i Mandalselva, Otra og Tovdalselva viser at ingen av de undersøkte faktorene alene kan forklare de store forskjellene i krypsivbiomasse mellom stasjoner ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2021 

   Trannum, Hilde Cecilie; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Deininger, Anne; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Harvey, E. Therese; Heggem, Thomas; Mengeot, Caroline; Michelsen, Helena Kling; Tveiten, Lise Ann; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7745-2022, Research report, 2022)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista i ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2022 

   Trannum, Hilde C.; Bekkby, Trine; Borgersen, Gunhild; Crespo, Bibiana; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Mengeot, Caroline; Næss, Rita; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7899-2023, Research report, 2023)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista ...
  • Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2023 

   Borgersen, Gunhild; Bekkby, Trine; Brkljacic, Marijana Stenrud; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Frigstad, Helene; Gitmark, Janne Kim; Harvey, E. Therese; Kistenich, Sonja; Kvile, Kristina Øie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7987-2024, Research report, 2024)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista til Sognefjorden. ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2018 

   Dale, Trine; Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond (NIVA-rapport;7385, Research report, 2019)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord ble deler av grunnprogrammet gjennomført i 2018. Prøvetakningen inkluderte 8 pelagiske stasjoner, 6 hardbunnstasjoner og 5 bløtbunnstasjoner, hvorav 2 pelagiske, 2 hardbunns og 1 ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2019 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Ledang, Anna Birgitta; Kristiansen, Trond; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7503, Research report, 2020)
   I ØKOKYST-delprogram Nordsjøen Nord var det kun prøvetakning av vannmasser i 2019. Den samlede vurderingen av vannforekomstene baserer seg på undersøkelse av det biologiske kvalitetselementet planteplankton samt fysisk-kjemiske ...
  • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

   Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
   Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2018. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7383, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2019. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Fagerli, Camilla With; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Frigstad, Helene; Staalstrøm, Andre (NIVA-rapport;7500, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (I). Årsrapport 2020. 

   Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7629, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør I omfatter områdene Ulsteinvik og ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2018. 

   Eikrem, Wenche; Golmen, Lars Gunder; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette (NIVA-rapport;7381, Research report, 2019)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. I 2018 omfattet delprogram Norskehavet Sør ...
  • ØKOKYST – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2019. 

   Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Staalstrøm, Andre; Mengeot, Caroline; Frigstad, Helene (NIVA-rapport;7505, Research report, 2020)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
  • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

   Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
   Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...