Show simple item record

dc.contributor.authorWaatevik, E.nb_NO
dc.contributor.otherWaatevik, E. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.coverage.spatialOpsangervågennb_NO
dc.coverage.spatialSundenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:25:27Z
dc.date.available2014-08-01T08:25:27Z
dc.date.issued1987nb_NO
dc.identifier1987nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1232-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/204810
dc.description.abstractForprosjektet omfatter fase 1 i videreføringen av Husnesprosjektet. Klekkeri- og settefiskanlegga med kapasitet på 0,5 mill smolt (laks/aure) og forskningsanlegget er lokalisert til Opsangervågen med Opsangervassdraget (27km²) som vannkilde. Anleggene kan nyttest til forsøksdrift innen marin akvakultur. Anlegga har ei total kostnadsramme på 28,7 mill kr. Av dette utgjør kompetansebygget 13,5 mill kr. Kompetansebygget er et kommunalt utleiebygg. A/S Miljøforsk skal eiga og driva akvakulturanlegga og forskningsstasjonen. NIVA og Kvinnherad kommune har aksjemajoriteten. NIVA skal ha hovedansvaret for forskningsverksemde. A/S Miljøforsk skal være selvfinansierande. Dei økonomiske vurderingane for drift av anlegg/stasjon viser rimeleg god lønsemd, men med ein viss risiko grunna usikker marknad. Stasjonen skal kunna fungera som eit regionalt tema-senter innen akvakultur knytt til eit regionalt kompetansesenter. Stasjonen er planlagt ferdig hausten 1988. For uttesting av spillvarme frå Sør-Norge Aluminium A/S til akvakultur- føremål vert etablert pilotanlegg. Spillvarmen skal utnyttast i fase 2 av Husnesprosjektet med anlegg ved Husnesvågen.nb_NO
dc.description.sponsorshipKvinnherad Kommunenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;1987nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectakvakulturnb_NO
dc.titleA/S Miljøforsk - Husnesprosjektet. Forprosjekt for etablering av akvakulturanlegg/miljøteknisk forskningsstasjon på Husnesnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.subject.keywordakvakulturnb_NO
dc.subject.keywordforskningsstasjonnb_NO
dc.subject.keywordmiljønb_NO
dc.subject.keywordforurensning kompetansesenternb_NO
dc.subject.keywordforprosjektnb_NO
dc.subject.keywordetableringnb_NO
dc.subject.keywordakvakulturanleggnb_NO
dc.subject.keywordorganiseringnb_NO
dc.subject.keywordvassdragnb_NO
dc.subject.keywordinnsjøernb_NO
dc.subject.keywordHusnesprosjektetnb_NO
dc.subject.keywordøkonomi
dc.relation.projectO-86200nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge