Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGrande, M.nb_NO
dc.contributor.authorKällqvist, T.nb_NO
dc.contributor.otherGrande, M. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T08:27:00Z
dc.date.available2014-08-01T08:27:00Z
dc.date.issued1988nb_NO
dc.identifier2150nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-1432-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/205253
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over biologiske sensorer til bruk i automatisk, kontinuerlig overvåking av vannkvalitet, særlig giftstoffer i vann. En rekke forskjellige prinsipper og systemer er utviklet, og noen anlegg er tatt i rutinemessig bruk bl. a. for overvåking av drikkevannsinntak. Anleggene er basert på automatisk registrering av ulike responser hos levende organismer. De mest benyttede sensororganismene er fisk og mikroorganismer (bakterier og alger). Aktuelle anvendelsesområder for biologiske sensorer er overvåking av drikkevann, industriutslipp, akvakulturanlegg og forurensede resipienter.nb_NO
dc.description.sponsorshipNorges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd (NTNF)nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;2150nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectanalysenb_NO
dc.titleAutomatiske biologiske sensorer for overvåking av vannkvalitetnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO
dc.subject.keywordanalysenb_NO
dc.subject.keywordbiosensornb_NO
dc.subject.keywordovervåkingnb_NO
dc.subject.keywordgiftvirkningnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitet automatikknb_NO
dc.subject.keywordmikroorganismenb_NO
dc.subject.keywordfisknb_NO
dc.subject.keywordmiljøindikatornb_NO
dc.subject.keywordevertebrater metodenb_NO
dc.relation.projectO-86021nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge