Show simple item record

dc.contributor.authorBjerknes, V.nb_NO
dc.contributor.authorRaddum, G.nb_NO
dc.contributor.authorGladsø, J.nb_NO
dc.contributor.otherBjerknes, V. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialSogn og Fjordanenb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:43:41Z
dc.date.available2014-08-01T10:43:41Z
dc.date.issued1999nb_NO
dc.identifier4049nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-3653-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/210394
dc.description.abstractOvervakinga av Kuvella og Lærdalselva har halde fram i 1998 etter same program som i 1997. Overvakingsprogrammet er iverksett for å kontrollera eventuell påverknad av vassmiljø og fauna frå tunneldriving og deponering av sprengstein i Tynjadalen i samband med vegtunnelen på E16 mellom Aurland og Lærdal. Det er gjort analyser av månedlege vassprøver frå i alt 6 prøvestasjonar i Kuvella og Lærdalselva. I tillegg er det gjort analysar av 4 vassprøver til ulike årstider frå ialt 7 drikkevassbrønner ved Tønjum. Kvanititativ prøvetaking med surber sampler og undersøking av botndyrfaunaen vart gjennomført for ialt 4 stasjoner i vassdraga i juni 1998. I oktober vart det gjort teljing av gytefisk (sjøaure) i Kuvella. Det er målt høgare verdier av nitrogen i Kuvella og i drikkevassbrønnar på Tønjum i 1997 og -98, samanlikna med registreringar før anleggsarbeidet starta. Botndyrfaunaen på dei elvestrekningane som vart handsama med rotenon våren 1997 synte små effekter av handsaminga. Heller ikkje i 1998 er det påvist endringar i botndyrfaunaen som tyder på påverknad frå anleggsaktiviteten i Tynjadalen. Det vart registrert ialt 12 gytefisk av sjøaure i Kuvella hausten 1998, dvs. dobbelt så mange som året før. Talet er likevel lågt, og skuldast trulig rotenonhandsaminga av vassdraget våren og hausten 1997.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens Vegvesen Sogn & Fjordanenb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;4049nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectundersøkelser-ferskvannnb_NO
dc.titleE16, Tunnel Aurland -Lærdal Overvåking av vasskvalitet, botndyr og fisk i Lærdalselva og Kuvella i 1998nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.keywordsprengsteinnb_NO
dc.subject.keywordvasskvalitetnb_NO
dc.subject.keywordbotndyrnb_NO
dc.subject.keywordferskvassfisknb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.subject.keywordblastednb_NO
dc.subject.keywordrocksnb_NO
dc.subject.keywordbenticnb_NO
dc.subject.keywordinvertebratesnb_NO
dc.subject.keywordfreshwaternb_NO
dc.subject.keywordfishnb_NO
dc.relation.projectO-93248nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge