Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorWalday, M.nb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialBuskerudnb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:50:04Z
dc.date.available2014-08-01T10:50:04Z
dc.date.issued2006nb_NO
dc.identifier5151nb_NO
dc.identifier.isbn82-577-4864-1nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/213088
dc.descriptionÅrsliste 2006nb_NO
dc.description.abstractI Drammenselva er det planlagt en utfylling av sprengsteinmasser på Strømsøsiden mellom jernbanebrua og Statens hus, og 250 m nedstrøms bybrua på Bragernessiden. Sedimentet i deler av Drammenselva er fra tidligere påvist å være forurenset. Ved dumping av steinmasse på det løse ­sedimentet vil trykket medføre at sedimentet blåses vekk/virvles opp i vannmassene. Løst sediment fra områdene som er planlagt overfylt ble derfor analysert for forurensninger. Totalt sett var sedimentet meget forurenset. I henhold til SFTs klassifisering var det stedvis meget forurenset og sterkt forurenset av kvikksølv (Hg), sterkt forurenset av PAH, meget sterkt forurenset av PCB og sterkt forurenset av DDT. Alle disse stoffene er blant våre mest alvorlige miljøgifter. En bør i størst mulig grad søke å forhindre at disse miljøgiftene spres i miljøet og blir mer biotilgjengelige. NIVA anbefaler derfor at forurenset løst sediment dekkes over med et 30 cm tykt lag finkornet steinmasse før sprengstein fylles på. Overdekningen må gjøres skånsomt og kontrolleres underveis.nb_NO
dc.description.sponsorshipDrammen kommune,nb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5151nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectintegrert vannforvaltningnb_NO
dc.titleForurensningstilstanden i sedimenter i Drammenselva. Tiltaksvurdering ved overfylling av sprengsteinmassernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordforurensningnb_NO
dc.subject.keywordtiltaksvurderingnb_NO
dc.subject.keywordsedimentnb_NO
dc.subject.keywordpollutionnb_NO
dc.subject.keywordabatement assessmentnb_NO
dc.relation.projectO-25202nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge