Show simple item record

dc.contributor.authorGolmen, L.nb_NO
dc.contributor.authorLundmark, Kjerstinb_NO
dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.otherGolmen, L. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:53:59Z
dc.date.available2014-08-01T10:53:59Z
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier5899nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5634-5nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/214796
dc.description.abstractSamandrag. Det skal byggjast ny bru over munningen av Barsnesfjorden i Sogndal. Denne brua skal erstatte eksisterande bru, som har to markerte pilarar med fundament i sjøen og fyllingar på kvar side. Ny bru vil innebere noko utfylling i sjø på sørsida av eksisterande fylling på Loftesnessida, og litt utfylling på Sogndalssida. Det er teke omsyn til å oppretthalde noverande gjennomstrøyming av vatn ved å lage fyllingane kortast mogleg, og ved å sette dei nye og smekre pilarane nærast mogleg inn mot land på kvar side. Det er ikkje forventa at vassutskiftinga lokalt og inn/ut av Barsnesfjorden blir endra i nemneverdig grad.. Med det aktuelle omfanget av tiltaket er det lite truleg at vandringsmønsteret til laksen blir påverka, men det er fremja nokre tiltak som tek omsyn til fisken under anleggsarbeidet, og skissert nokre føringar når det gjeld den permanente lyssettinga på brua. Isoppstuving på Loftesnessida er eit tilbakevendande fenomen og problem, som tidvis medfører skader på murar og brygger der. Med den utforminga som bru og fylling vil få, er det ikkje sannsynleg at dette vil medføre auka isproblem. Viss ein vel å fjerne dei gamle pilarane, så vil det verke positivt både på vassutskiftinga og på isoppstuvingssituasjonen.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen, Region Vestnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;5899nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectoseanografinb_NO
dc.titleNy Loftsnesbru i Sogndal. Vurdering av miljøkonsekvensar i sjøennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber33nb_NO
dc.subject.keywordbrufyllingnb_NO
dc.subject.keywordstrømforholdnb_NO
dc.subject.keywordistilhøvenb_NO
dc.subject.keywordbarsnesfjordennb_NO
dc.subject.keywordrock fillnb_NO
dc.subject.keywordwater currentnb_NO
dc.subject.keywordsea icenb_NO
dc.subject.keywordbarsnesfjordnb_NO
dc.relation.projectO-29343nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge