Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, F.nb_NO
dc.contributor.authorTeien, Hans-C.nb_NO
dc.contributor.authorRosten, C.nb_NO
dc.contributor.authorHawley, K.nb_NO
dc.contributor.authorGuttrup, Jimnb_NO
dc.contributor.authorJohansen, Åsmundnb_NO
dc.contributor.authorHøgberget, R.nb_NO
dc.contributor.authorKristensen, T.nb_NO
dc.contributor.authorTjomsland, T.nb_NO
dc.contributor.authorHaugen, T.nb_NO
dc.contributor.otherKroglund, F. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAust-Agdernb_NO
dc.coverage.spatialnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:55:09Z
dc.date.available2014-08-01T10:55:09Z
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier6084nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5819-6nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215235
dc.description.abstractTidligere forsøk har påvist svekket vandringsvillighet når smolten utsettes for akkumulerbart aluminium i brakkvann. Denne belastningen vil være tetthetsuavhengig, men bestandseffekten avhenger av tilførsel av aluminium samt hvor i fjordsystemet aluminium foreligger på en form som er akkumulerbar. Belastningen synes å øke når saltnivået i fjorden overstiger ca 1 promille, for så å avta når saltnivået overstiger 10 promille. Smolt eksponert i brakkvann i 2009 akkumulerte aluminium på gjellene i samme omfang som påvist tidligere år. Det er derfor rimelig å anta at antall smolt som ikke nådde kyststrømmen var høyt også i 2009. Laks- og ørretsmolt i Storelva utsettes for flere trusler enn aluminium. Det er estimert at kraftverket og predasjon fra gjedde samlet kan redusere smoltbestanden med omkring 40 %. Når aluminium i brakkvann reduserer antall smolt som når kyststrømmen med et tilsvarende %-nivå, blir antall utvandrende smolt for lavt til at gytebestandsmålet kan oppnås - selv med høy sjøoverlevelse. Det er mulig å gjennomføre avbøtende tiltak på kraftverket. Det er også mulig å gjennomføre tiltak mot aluminium i brakkvann ved for eksempel å behandle vannet med natriumsilikat, eller ved å transportere smolten forbi de områdene som har en skadelig vannkjemi. Erfaringer fra Storelva antas å ha stor overføringsverdi til andre, forsurete vassdrag med utløp til innelukkede fjorder eller estuarier.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltningnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6084nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleBetydningen av kraftverk og predasjon fra gjedde for smoltproduksjon og aluminium i brakkvann for postsmoltoverlevelsenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO
dc.subject.keywordatlantisk laksnb_NO
dc.subject.keywordaluminium i brakkvannnb_NO
dc.subject.keywordbestandsestimatnb_NO
dc.subject.keywordvannkvalitetnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordaluminum in estuarynb_NO
dc.subject.keywordpopulation estimatenb_NO
dc.subject.keywordwater qualitynb_NO
dc.relation.projectO-29137nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge