Show simple item record

dc.contributor.authorBækken, T.nb_NO
dc.contributor.authorÅstebøl, Svein Olenb_NO
dc.contributor.otherBækken, T. - Project managernb_NO
dc.coverage.spatialAkershusnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:14Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:14Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6313nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6048-9nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/215830
dc.description.abstractProsjektet har vurderet påvirkning av vegforurensning på 6 grytehullsjøer i Ullensaker. Resultatene viser at Nordbytjern og Skåntjern er påvirket av vegsalt­ via gunnvann. Dette har gitt en kloridøkning på henholdsvis 5 til 23, og 2 til 53 mg Cl/l fra 70-tallet til 2011. Saltet har ikke gitt sjiktning/oksygensvinn. Nordbytjern er naturlig permanent sjiktet (mero­miktisk). I Svarttjern var det en kjemisk sjiktning og oksygensvinn med høye kloridkonsentrasjoner, som varierte mellom 80 mg Cl/l i overflaten til 120 mg Cl/l i bunnvannet. En sannsynlig kilde er veisalting og at klorid kommer til Svarttjern via grunnvannet. Ingen av de andre tjernene (Svenskestutjern, Bonntjern og Vilbergtjern) var påvirket av salt. Vannprøver viste at tjernene var ubetydelig eller moderat forurenset av metaller. Unntaket var kobber som ble funnet i konsentrasjoner tilsvarende moderat og sterkt forurensningstilstand. Alle sedimentene var preget av organisk materiale, og ubetydelig eller moderat forurenset av metaller. Alle lokalitetene med unntak av tre viste god tilstand for sum PAH 16. Svenkestutjern, Norbytjern og Svarttjern var markert forurenset av PAH 16. Grunnforholdene på Gardermoen består av sand- og grusmasser. Overvannet fra vei infiltrerer i grunnen i veiens sidegrøfter og partikkelbundne veiforurensninger tilbakeholdes i jordmassen. Reduksjon i saltforurensning på nære vannforekomster kan gjøres ved oppsamling av drensvannet på veiskulderen vha. kantstein og gatesluk tilkoblet en overvanns­ledning og på oppsamling i tette veigrøfter. Bortledning av overvannet skjer så via ledning til alternativ resipient.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatens vegvesen, Region østnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6313nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleGrytehullsjøer Ullensaker. Overvåking av vannkvalitet og vurdering av tiltaknb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber30nb_NO
dc.subject.keywordvegforurensningnb_NO
dc.subject.keywordvegsaltnb_NO
dc.subject.keywordinnsjønb_NO
dc.subject.keywordtiltaknb_NO
dc.subject.keywordtraffic pollutionnb_NO
dc.subject.keywordroad saltnb_NO
dc.subject.keywordlakenb_NO
dc.subject.keywordmeasurenb_NO
dc.relation.project11370nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge