Show simple item record

dc.contributor.authorAanes, K.nb_NO
dc.contributor.otherAanes, K. - Project managernb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:57:51Z
dc.date.available2014-08-01T10:57:51Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6398nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6133-2nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216050
dc.description.abstractDet er utarbeidet planer for å bygge ut Herredsdalselva i Tingvoll kommune for kraftproduksjon. I forbindelse med konsesjonssøknaden ber NVE og Mattilsynet om supplerende informasjon som redegjør for eventuelle konsekvenser denne utbyggingen kan ha for vannkvaliteten i Storvatnet. Innsjøen er i dag eneste tilgjengelige vannkilde for Kristiansund Vannverk. Resultatet fra våre vurderinger av de effektene som kan være aktuelle etter en utbygging, viser at ingen av dem vil ha noen virkninger som kan påvirke råvannskvaliteten til Vannverket negativt. Effektene vil nok heller være positive vurdert ut fra drikkevannsformål.nb_NO
dc.description.sponsorshipHerresdals kraftverknb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6398nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectvannressursforvaltningnb_NO
dc.titleVurdering av mulige konsekvenser for Storvatnet i Tingvoll kommune som drikkevannskilde ved utbygging av Herredsdalsvassdraget for kraftproduksjonnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO
dc.subject.keywordtingvoll kommunenb_NO
dc.subject.keywordherredsdalsvassdragetnb_NO
dc.subject.keywordkraftverksutbyggingnb_NO
dc.subject.keyworddrikkevannsreservoarnb_NO
dc.subject.keywordthe municipality of tingvollnb_NO
dc.subject.keywordherredsdals water coursenb_NO
dc.subject.keywordhydro electric regulationnb_NO
dc.subject.keyworddrinking water reservoirnb_NO
dc.relation.project12161nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge