Show simple item record

dc.contributor.authorHaraldstad, T.nb_NO
dc.contributor.authorÅtland, Å.nb_NO
dc.contributor.authorHindar, A.nb_NO
dc.contributor.authorWright, R.nb_NO
dc.coverage.spatialHordalandnb_NO
dc.date.accessioned2014-08-01T10:58:10Z
dc.date.available2014-08-01T10:58:10Z
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier6451nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6186-8nb_NO
dc.identifier.issn1894-7948nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/216181
dc.description.abstractModalselva er i likhet med mange andre elver på Vestlandet, svært ionefattig og har dermed en forsuringsfølsom vannkvalitet. Vassdraget er i tillegg omfattende regulert for kraftproduksjon. Basert på det kjemiske overvåkingsprogrammet ( HYPERLINK \l "_ENREF_4" \o "Garmo, 2012 #74" Garmo og Skancke 2012) er vannkjemien i vassdraget dødelig for laks og i særdeleshet for laksesmolt. Med dagens vannkjemi vil ikke laks kunne fullføre sin livssyklus i Modalselva. Dette bruddet i laksens livssyklus begrenser oppbyggingen av en selvreproduserende laksebestand. Målet for kalkingsplanen er å foreslå tiltak for å bedre vannkjemien i vassdraget. Vi anbefaler å avgifte hovedelva ved å plassere en kalkdoserer ved Espeneset. For å øke områder med god vannkvalitet og begrense blandsoner nedstrøms dosereren vil vi anbefale bruk av kalkslurry fremfor kalksteinsmel. Dosereren tar høyde for at 20 % av nedbørfeltarealet er nedstrøms lokaliteten, men bør også styres etter vannføringen i sidenedbørsfeltene ved hjelp av en vannføringsindikator i et representativt sidenedbørsfelt. Vi anbefaler å etablere en tilleggsdoserer i Budalselva som driftes kontinuerlig under smoltutvandringsperioden og delvis gjennom året etter behov. Denne vil begrense utbredelsen av giftige blandsoner nedstrøms samløpet med Modalselva.nb_NO
dc.description.sponsorshipModalen kommune, Fylkesmannen i Hordalandnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6451nb_NO
dc.rightsNavngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norgenb_NO
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/nb_NO
dc.subjectsur nedbørnb_NO
dc.titleModalen kommune, Fylkesmannen i Hordalandnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO
dc.subject.keywordkalkingnb_NO
dc.subject.keywordlaksnb_NO
dc.subject.keywordforsuringnb_NO
dc.subject.keywordlimingnb_NO
dc.subject.keywordatlantic salmonnb_NO
dc.subject.keywordacidificationnb_NO
dc.relation.project12240nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge