Show simple item record

dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.date.accessioned2018-09-20T07:53:50Z
dc.date.available2018-09-20T07:53:50Z
dc.date.created2016-02-11T13:48:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationVann. 2015, 50 (3), 259-266.nb_NO
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2563550
dc.description.abstractNår kraftige strømmer passerer undersjøiske fjellrygger i en væske med vertikal tetthetssjiktning, dannes det indre bølger. Slike bølger dannes i Oslofjorden når tidevannsstrømmen passerer Drøbakterskelen. Disse indre bølgene frakter med seg energi som blir tilgjengelig for turbulent blanding når bølgene bryter. Ved hjelp av feltmålinger og modellering har det blitt vist at den vertikale blandingen i forskjellig deler av Oslofjorden er forårsaket av de indre bølgene som dannes ved Drøbakterskelen, og deretter brer seg innover i fjorden. Energimengden som fraktes med de indre bølgene blir gradvis mindre når de brer seg innover. Når de når helt inn til Bunnefjorden er det svært lite energi igjen til vertikal blanding. Dette gjør at vannet i dypet i dette bassenget blir liggende i ro i lengre perioder enn i områder nærmere Drøbakterskelen. En dramatisk konsekvens av disse fysiske forholdene er at oksygenet i dypet i det innerste bassenget blir brukt opp. Dermed forsvinner alle høyere former for liv. --- When strong flow passes across subsurface topography in a vertically stratified fluid, internal waves are generated. These types of waves are generated when tidal flow passes across the Drøbak Sill in the Oslofjord. The internal waves carry energy that is made available for turbulent mixing when the waves break. By the use of field measurements and modelling it has been shown that the vertical mixing in different parts of the Oslofjord is caused by internal waves generated at the Drøbak Sill and propagates into the fjord. The amount of energy carried by the internal waves is gradually reduced as the waves propagate inward into the fjord. When they reach the innermost basin, the Bunnefjord, very little energy is left for vertical mixing. As a result of this, the deep water in this basin is stagnant for longer periods than in basins closer to the Drøbak Sill. A dramatic consequence of these physical conditions is that the oxygen concentration in the depths of the inner basin is often depleted. Thus all higher forms of life disappear.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherVannforeningennb_NO
dc.titleBetydningen av indre bølger i Oslofjordennb_NO
dc.title.alternativeBetydningen av indre bølger i Oslofjordennb_NO
dc.typeJournal articlenb_NO
dc.typePeer reviewednb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber259-266nb_NO
dc.source.volume50nb_NO
dc.source.journalVannnb_NO
dc.source.issue3nb_NO
dc.identifier.cristin1334949
dc.relation.projectNorges forskningsråd: 160016nb_NO
cristin.unitcode7464,20,14,0
cristin.unitnameMarin biogeokjemi og oseanografi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record