Show simple item record

dc.contributor.authorGrung, Merete
dc.contributor.authorVogelsang, Christian
dc.contributor.authorSchwermer, Carsten Ulrich
dc.contributor.authorHelgerud, Trine Christoffersen
dc.contributor.authorEspvik, Heidi Johanne
dc.contributor.authorRaasok, Cecilie
dc.contributor.authorGravningen, Kirsten Midttun
dc.date.accessioned2024-01-16T12:10:18Z
dc.date.available2024-01-16T12:10:18Z
dc.date.created2024-01-10T15:16:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.issn0042-2592
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3111827
dc.description.abstractLegemiddelutslipp via avløpsvann fra sykehus kan forårsake negative miljøeffekter. I denne største norske studien siden 2007 undersøkte vi legemidler i påslipp fra sykehus til kommunalt avløpsnett, og i innløp og renset utslipp ved mot- tagende avløpsrenseanlegg. Vi inkluderte 157 legemidler. For åtte legemidler utgjorde tilførselen fra sykehuset 10-41% av totalmengden tilført renseanlegget. Disse brukes hovedsakelig i syke- hus (røntgenkontrastmidler, bedøvelsesmidler, visse antibiotikatyper). En enkel risikovurdering av utløpskonsentrasjonene fra avløpsrense- anlegget viste at de kvinnelige kjønnshormoner og legemidler østron og østradiol, representerte den største miljørisikoen. Risikokvotienten (RQ) for det betennelsesdempende midlet diklofenak og antibiotikatypene ciprofloksacin, azitromycin og sulfametoksasol var større enn 1, som betyr at negative effekter i miljøet ikke kan utelukkes. Manglende toksisitetsstudier av flere legemidler betyr at trygge miljøkonsentrasjoner ikke er ut- ledet. Flere studier av sykehusenes bidrag til mulige negative miljøeffekter i resipienten trengs for å gi informasjon om hvorvidt imple- mentering av punktrensing av påslippet fra sykehus er formålstjenlig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Vannforeningen_US
dc.titleResultater fra overvåking av legemidler i avløpsvann fra et sykehus og gjennom et avløpsrenseanlegg – tilstedeværelse og miljørisiko, 2019-2022en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber164-189en_US
dc.source.volume57en_US
dc.source.journalVannen_US
dc.source.issue3en_US
dc.identifier.cristin2224106
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record