Velg et delarkiv for å bla i samlingene

 • Økokyst – DP Norskehavet Sør (II). Årsrapport 2020. 

  Fagerli, Camilla With; Trannum, Hilde Cecilie; Golmen, Lars Gunder; Eikrem, Wenche; Mengeot, Caroline (NIVA-rapport;7630, Research report, 2021)
  Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – ØKOKYST" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden i utvalgte områder langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Delprogram Norskehavet Sør II omfatter områdene ...
 • Relating environmental pressures to littoral biological water quality indicators in Western Balkan lakes: Can we fill the largest gaps? 

  Vermaat, Jan E.; Biberdžić, Vera; Braho, Vjola; Gjoreska, Biljana Budzakoska; Cara, Magdalena; Dana, Zamira; Đurašković, Pavle; Eriksen, Tor Erik; Hjermann, Dag Øystein; Imeri, Alma; Jovanović, Katarina; Krizmanić, Jelena; Kupe, Lirika; Loshkoska, Tatjana; Kemp, Joanna Lynn; Marković, Aleksandra; Patceva, Suzana; Rakočević, Jelena; Stojanović, Katarina; Talevska, Marina; Trajanovska, Sonja; Trajanovski, Sasho; Veljanovska-Sarafiloska, Elizabeta; Vidaković, Danijela; Zdraveski, Konstantin; Zivic, Ivana; Schneider, Susanne C (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  Along six transects in each of six lakes across the Western Balkans, we collected data for three groups of littoral biological water quality indicators: epilithic diatoms, macrophytes, and benthic invertebrates. We assessed ...
 • Macroinvertebrate communities along the main stem and tributaries of a pre-Alpine river: composition responds to altitude, richness does not 

  Jacobsen, Dean; Wiberg-Larsen, Peter; Brodersen, Klaus P.; Hansen, Søren Birkholm; Lindegaard, Claus; Friberg, Nikolai; Dall, Peter C.; Kirkegaard, Jørn; Skriver, Jens; Toman, Mihael (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  We collected quantitative macroinvertebrate samples and measured environmental and geographical parameters at 13 sites: six along the main stem and seven in tributaries close to the main channel over a 700 m gradient in ...
 • Undersøkelse av hydrografiske og biologiske forhold i Indre Oslofjord Årsrapport 2020 

  Staalstrøm, Andre; Engesmo, Anette; Andersen, Guri Sogn; Gran, Sandra; Borgersen, Gunhild; Moy, Siri Røang; Valestrand, Louise; Brooks, Steven; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (NIVA-rapport;7650, Research report, 2021)
  Blåskjell fra Hovedøya hadde dårligere helsetilstand enn ellers i fjorden, som sannsynligvis skyldes høyere miljøgiftbelastning. Utbredelsesmønstrene for undersøkte tangarter har ikke endret seg mye de siste ti årene. ...
 • ØKOKYST Delprogram Nordsjøen Nord, Årsrapport 2020 

  Dale, Trine; Eikrem, Wenche; Fagerli, Camilla With; Kristiansen, Trond; Trannum, Hilde Cecilie; Valestrand, Louise (NIVA-rapport;7628, Research report, 2021)
  Økokyst-delprogram Nordsjøen Nord består av tolv vannforekomster hvorav åtte ble undersøkt i 2020. I områdene Aurlandsfjorden og Sognefjorden ble hele grunnprogrammet gjennomført, mens det i områdene Korsfjorden, ...

Vis flere