Show simple item record

dc.contributor.authorChristie, Hartvig
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorRinde, Eli
dc.contributor.authorBekkby, Trine
dc.contributor.otherChristie, Hartvig - Project manager
dc.date.accessioned2014-03-21T09:06:25Z
dc.date.accessioned2014-04-09T08:31:06Z
dc.date.available2014-03-21T09:06:25Z
dc.date.available2014-04-09T08:31:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6609
dc.identifier.citationChristie, H., Gundersen, H., Rinde, E. Bekkby, T. 2014 Stortareskog som indikator i «Naturindeks for Norge». Norsk institutt for vannforskning (NIVA-rapport, 6609) 34 p.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6344-2
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/194154
dc.description.abstractNaturindeksens indikatorverdi for stortare har til nå blitt rapportert som prosentandelen av artens (naturtypens) utbredelse innen et gitt område som er antatt å ha naturtilstand. Vårt mål i dette utviklingsprosjektet har vært å utvikle en indikator for stortare som fanger opp både det biologiske mangfoldet og den økologiske funksjonen til stortare basert på tarens størrelse og forekomst av funksjonelle grupper som påvekstalger og tilhørende fauna. For å undersøke dette har vi utført en gjennomgang av tilgjengelig litteratur og kunnskap om stortaren og dens assosierte biologiske mangfold. I tillegg har vi har sammenstilt eksisterende data og avdekket hvilke områder som mangler data. Viktige datamangler ble dekket gjennom nye feltinnsamlinger på flere lokaliteter fra Sørlandet til Finnmark sommeren 2012. Vi har presentert en rekke parametere og miljøvariable som kan være viktig for tareskogens økologiske funksjon og kommet fram til hvilke mål som er mest hensiktsmessig å gjøre for på en praktisk gjennomførbar måte å komme fram til en indeks. En indikator for stortare bør fange opp framtidige endringer og forskyvninger i vekst og utbredelse gitt endringer i viktige påvirkningsfaktorer som klima, høsting, eutrofiering eller kråkebollebeiting. Gjennomgangen av eksisterende kunnskap sammen med nye data viste at dersom vi kan estimere naturlig habitatstørrelse for stortaren (i et upåvirket miljø) og mengden av de viktige påvekstalgene i ulike økoregioner, på ulike dyp og gitt ulik grad av bølgepåvirkning, så har vi et solid grunnlag for å kunne utvikle en samlet indeks for stortarens betydning for biologisk mangfold og økologiske funksjon.......... (utvidet sammendrag er å finne i rapporten)nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6609
dc.titleStortareskog som indikator i «Naturindeks for Norge»nb_NO
dc.title.alternativeLaminaria hyperborea kelp forest as an indicator in «Nature index of Norway»nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-03-21T09:06:26Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Marinbiologi: 497
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400::Zoology and botany: 480::Marine biology: 497
dc.source.pagenumber34nb_NO
dc.identifier.cristin1085766
dc.subject.keywordNaturindeks / Nature Index
dc.subject.keywordNaturtilstand / Reference condition
dc.subject.keywordStortare Stortare Laminarias hyperborea / Kelp
dc.subject.keywordØkologisk funksjon / Ecological function
dc.relation.project11413


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record