Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRustadbakken, Atle
dc.contributor.authorBøe, Kristin
dc.contributor.otherRustadbakken, Atle - Project manager
dc.date.accessioned2014-05-12T09:42:33Z
dc.date.accessioned2014-05-26T12:59:06Z
dc.date.available2014-05-12T09:42:33Z
dc.date.available2014-05-26T12:59:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6657
dc.identifier.citationRustadbakken, A.; Bøe, K. 2014 Tilstandsvurdering av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune 2013 (NIVA-rapport; 6657) 21 p.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6392-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195473
dc.description.abstractPå oppdrag fra Sølensjøen Lotteierforening har det blitt utarbeidet en statusbeskrivelse av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune. Resultatene fra denne undersøkelsen indikerer at lite endringer har forekommet siden forrige undersøkelse fant sted i 2009. Typisk størrelse på sik levert til mottaket fra Sølensjøen er 35 cm og 450 g. Til tross for dette ser det ut til at siken starter vekststagnering allerede etter tredje vinter. En høy andel av hunnene er kjønnsmodne ved fjerde vinter. Dette kan tyde på at siken, til tross for en økt beskatning de siste tre år, ikke får utnyttet sitt vekstpotensial fullt ut. Ingen parasitter ble funnet blant 85 sik undersøkt. Et begrenset datamateriale av røye viser en klar vekststagnasjon ved fem års alder, som nok betyr at sikbestanden fortsatt er så stor at den undertrykker røya. Resultater fra en undersøkelse av dyreplanktonsammensetning understøtter dette gjennom en dominans av småvokste arter og små individstørrelser. Dette tyder på markert beitepress fra planktonspisende fisk som sik i Sølensjøen. For å oppnå økt vekst hos sik samt å øke andelen røye i fangstene, anbefales det å opprettholde/øke beskatningen av sik til mellom 15 og 20 tonn per år. Det anbefales videre å prøve ut et intensivt bruk av storruser i Sølensjøen. På den måten maksimeres fiskekvaliteten. Storruser høster også mer på tvers av størrelsessammensetningen enn ordinære garnbruk, noe som igjen vil motvirke evt. fiskeriindusert seleksjon som kan forringe størrelsen på siken.nb_NO
dc.description.sponsorshipSølensjøen Lotteierforening
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6657
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleTilstandsvurdering av siken i Sølensjøen, Rendalen kommune 2013nb_NO
dc.title.alternativeEvaluation of the quality of whitefish (Coregonus lavaretus) in Lake Sølensjøen in the municipality Rendalen, SE Norwaynb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-05-12T09:42:33Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400::Zoology and botany: 480
dc.source.pagenumber21nb_NO
dc.identifier.cristin1132292
dc.subject.keywordDyreplankton / Zooplankton
dc.subject.keywordInnlandsfiskeri / Freshwater fishery
dc.subject.keywordSik / Common whitefish
dc.subject.keywordStorruse / Trap net
dc.relation.project28257


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Norway