Show simple item record

dc.contributor.authorWalday, Mats
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.authorNorli, Marit
dc.contributor.otherWalday, Mats - Project manager
dc.date.accessioned2014-09-02T12:05:58Z
dc.date.accessioned2014-09-04T07:21:07Z
dc.date.available2014-09-02T12:05:58Z
dc.date.available2014-09-04T07:21:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6647
dc.identifier.isbn978-82-577-6381-7
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/218717
dc.description.abstractJordbruk er den største enkeltkilden for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Bildet endrer seg ikke mye fra år til år. Det kan se ut som om fosfor fra jordbruket har blitt noe redusert de senere år. Det fant sted moderate utskiftninger av bunnvann i en rekke av sidefjordene i løpet av vinteren og våren. Utskiftningene førte til noe bedre oksygenforhold i enkelte av fjordene. Sommeren/høsten var det kortere perioder med økning i nitrogen-konsentrasjon ved en del stasjoner knyttet til perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten. I 2013 ble det registrert noe høyere fosfatkonsentrasjoner om vinteren sammenlignet med tidligere år. Planteplankton-biomassen var omtrent som tidligere år. En rekke oppblomstringer fant sted i løpet av sommeren, i etterkant av større avrenningsperioder.nb_NO
dc.description.sponsorshipFagrådet for Ytre Oslofjord
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6647
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord - tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2013. Fagrapportnb_NO
dc.title.alternativeMonitoring of the outer Oslofjord - inputs and surveys in the water masses in 2013. Technical reportnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-09-02T12:05:58Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian Institute for Water Research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber76nb_NO
dc.identifier.cristin1151144
dc.subject.keywordEutrofi / Eutrophication
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordMiljøovervåkning / Environmental monitoring
dc.subject.keywordVannmasser / Water-masses
dc.relation.project13250


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge