Show simple item record

dc.contributor.authorHobæk, Anders
dc.contributor.authorEdvardsen, Hanne
dc.contributor.authorHostyeva, Vladyslava
dc.contributor.otherHobæk, Anders - Project manager
dc.date.accessioned2014-10-23T07:09:25Z
dc.date.accessioned2014-11-04T09:05:12Z
dc.date.available2014-10-23T07:09:25Z
dc.date.available2014-11-04T09:05:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier6645
dc.identifier.isbn978-82-577-6380-0
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/225317
dc.description.abstractRapporten redegjør for oppfølgende miljøundersøkelser i ferskvann i nærområdet til Kollsnes prosessanlegg i 2013. Som en del av et langsiktig overvåkingsprogram omfattet undersøkelsene kjemiske og biologiske forhold i to innsjøer. Innsjøene Stølevatn og Steinsvatn var begge næringsfattige. Tilstand med hensyn på eutrofiering etter Vannforskriften kan karakteriseres som Svært god for begge. I Steinsvatn medfører vannstandsvariasjoner likevel redusert mangfold og utbredelse av makrofytter. Innholdet av nitrogenforbindelser har variert tidligere år, men var ved undersøkelsene i 2013 lavt, og endringene fra 2008 var ubetydelige. I begge innsjøer viser målingene en svak bedring i pH og en økning i innhold av organisk karbon (brunere farge). Begge innsjøene er preget av tette bestander av stingsild, og begge hadde høy algebiomasse september i forhold til mengde næringssalter. Undersøkelser av vannplanter indikerer at innsjøene er påvirket av forsuring, men dette kan ikke tilskrives deposisjon av nitrogenoksider.nb_NO
dc.description.sponsorshipStatoil Petroleum ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesniva-rapport;6645
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleKollsnes prosessanlegg. Oppfølgende miljøundersøkelser 2013.Ferskvannnb_NO
dc.title.alternativeKollsnes gas terminal. Environmental surveillance 2013: Freshwaters.nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2014-10-23T07:09:25Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian Institute for Water Research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.identifier.cristin1166288
dc.subject.keywordEutrofiering / Eutrophication
dc.subject.keywordFerskvann / Freshwater
dc.subject.keywordForsuring / Acidification
dc.subject.keywordMiljøovervåkning / Environmental monitoring
dc.relation.project13235nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge