Show simple item record

dc.contributor.authorStaalstrøm, Andre
dc.contributor.authorSkogan, Odd Arne Segtnan
dc.contributor.otherSkogan, Odd Arne Segtnan - Project manager
dc.date.accessioned2015-12-11T10:00:35Z
dc.date.accessioned2015-12-14T08:14:17Z
dc.date.available2015-12-11T10:00:35Z
dc.date.available2015-12-14T08:14:17Z
dc.date.issued2015
dc.identifier6911
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 27 p. Norsk institutt for vannforskning, 2015nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-6646-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2367591
dc.description.abstractStrømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havn er påvirket av at ferskvann møter saltvann. Ferskvannslagets tykkelse minker på vei utover mot havet. På stasjon G3 befinner kompensasjonsstrømmen seg mellom 3-7 m og 12-15 m dyp, avhengig av vannføring i Glomma og tidevannet. Under 12-15 m er strømstyrken svært lav. Ved mudring utenfor elvemunningen vil sannsynligheten være stor for at partikler vil fraktes oppover elva med kompensasjonsstrømmen. Turbiditeten i ferskvannslaget har middelverdi på 13 FNU og er i stor grad påvirket av tilførsel oppstrøms og ikke fra lokale kilder. I saltkilen er middelverdien mellom 3,5 og 9,2 FNU, men maksimalverdiene kan bli veldig høye og dette er trolig på grunn av lokale partikkelskyer som kommer fra for eksempel oppvirvling fra propeller.nb_NO
dc.description.abstractIn the area outside Borg Harbor, i.e. the lower part of the Glomma River and the area outside the estuary, the circulation is affected by the fact that fresh water meets salt water. It is strong seaward flow of freshwater that entrains saline water located just below the fresh water layer. The entrainment causes an upstream compensation current. High river discharge results in a deeper layer of freshwater, but also a more powerful and concentrated compensation current. The tide largely affects the compensation current. On falling tides this current is slowed down, and may in some cases turn. ....nb_NO
dc.description.sponsorshipRambøll ASnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6911
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleStrømforhold og partikkelkonsentrasjoner i nedre del av Glomma utenfor Borg Havnnb_NO
dc.title.alternativeCirculation and particle concentrations in the lower part of the Glomma River outside Borg Harbournb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2015-12-11T10:00:35Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber27nb_NO
dc.identifier.cristin1297492
dc.subject.keywordElvemunning / River mouth
dc.subject.keywordSaltkile / Salt-wedge
dc.subject.keywordStrømmålinger / Current measurements
dc.subject.keywordTurbiditet / Turbidity
dc.relation.project14365nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge