Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Frode
dc.contributor.authorHøgberget, Rolf
dc.contributor.authorHaraldstad, Tormod
dc.contributor.authorØkland, Finn
dc.contributor.authorThorstad, Eva Bonsak
dc.contributor.authorTeien, Hans-Christian
dc.contributor.authorRosseland, Bjørn Olav
dc.contributor.authorSalbu, Brit
dc.contributor.authorNilsen, Tom Ole
dc.contributor.authorStefansson, Sigurd Olav
dc.contributor.authorGuttrup, Jim
dc.contributor.otherKroglund, Frode - Project manager
dc.date.accessioned2016-02-04T08:15:26Z
dc.date.accessioned2016-02-10T11:12:14Z
dc.date.available2016-02-04T08:15:26Z
dc.date.available2016-02-10T11:12:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier6245
dc.identifier.citationNIVA-rapport. 81 p. Norsk institutt for vannforskning, 2011nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-577-5980-3
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378727
dc.description.abstractStorelva har vært fullkalket siden 1996. Kalkingen har ikke gitt den forventede økningen i fangst av laks. Vassdraget avviker således fra erfaringene man har fra andre kalka elver på Sørlandet. Flere hypoteser er tidligere vurdert. Av disse står aluminium (Al) i brakkvann (BV) sterkest. Giftigheten i surt vann skyldes Al. Kalking har som kjemisk mål at Al skal avgiftes (omdannes fra giftige til ufarlige former). Når avgiftet og/eller humusbundet Al fra ferskvann (FV) kommer i kontakt med saltvann (SV) dannes det på nytt giftige former i BV. Selv om smolt som holdes i bur i BV akkumulerer Al på gjellene, har det har ikke vært mulig å kople dette til responser (effekter målt som endring i gjeller, blodsalter og dødelighet) som kunne forklare lav overlevelse fra smolt til voksen laks. Tidligere er det gjort observasjoner som kan tyde på at smoltvandring påvirkes negativt av Al i BV. Forsøkene i 2007 hadde som hovedmål å belyse effekter av Al på smoltvandring i BV. Resultatene viser at smoltvandringen stanset opp tilnærmet umiddelbart etter at smolten kom inn i 4-6 ppt saltholdighet i BV. Mesteparten av smolten forble i dette BV-området i > 4 uker. Et lite antall smolt vandret mot saltere vann. Vandringshastigheten var unormalt lav i det mest Al-belastende vannet, økte med avtagende belastning og var høy når saltinnholdet var høyt. Fisk eksponert i bur innenfor samme område akkumulerte betydelige mengder aluminium på gjellene. Resultatet tyder på at aluminium i BV hemmer utvandring og således kan påvirke overlevelse fra smolt til voksen laks.nb_NO
dc.description.sponsorshipDirektoratet for naturforvaltning (DN)nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;6245
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titlePåvirkes laksesmolt av aluminium i brakkvann?Telemetriundersøkelser i Storelva i Holt, Aust-Agder,2007nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-02-04T08:15:26Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning / Norwegian institute for water research
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber81nb_NO
dc.identifier.cristin1331800
dc.subject.keywordAluminium / Aluminium
dc.subject.keywordEstuarier / Estuaries
dc.subject.keywordLaks / Atlantic salmon
dc.subject.keywordTelemetri / Telemetry
dc.relation.project29446nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge