Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWalday, Mats Gunnar
dc.contributor.authorBorgersen, Gunhild
dc.contributor.authorNaustvoll, Lars Johan
dc.contributor.authorSelvik, John Rune
dc.contributor.otherWalday, Mats Gunnar - Project manager
dc.date.accessioned2016-09-02T09:16:05Z
dc.date.accessioned2016-09-13T07:56:03Z
dc.date.available2016-09-02T09:16:05Z
dc.date.available2016-09-13T07:56:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier7011
dc.identifier.isbn978-82-577-6746-4
dc.identifier.issn1894-7948
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406517
dc.description.abstractRapporten beskriver tilførsler i 2014 og resultater i 2015 for planteplankton, hydrofysikk og -kjemi samt forhold på bløtbunn. Jordbruk er største kilde for tilførsler av både menneskeskapt fosfor og nitrogen. Befolkning er vesentlig større nitrogenkilde enn industri, som er nedadgående de senere år. Utslipp fra befolkning har hatt en liten økning. Det er en økning i tilførslene av totalnitrogen fra Glomma, Drammenselva og Numedalslågen. Drammenselva og Numedalslågen har en økende tilførsel av totalfosfor. Det var ingen større utskiftninger av bunnvannet i sidefjordene til Ytre Oslofjord i løpet av vinter og vår 2015. I Iddefjorden og Frierfjorden har det ikke vært utskiftning av bunnvannet siden vinteren 2010. Planteplanktonbiomassen var moderat, med lavere tettheter i sommerperioden enn foregående år. På høsten var det en stor oppblomstring sentralt i Oslofjorden fra Drøbak og ut til Missingen. Konsentrasjon av nitrogen var omtrent som tidligere år vinterstid. Perioder med avrenning og reduserte saltholdigheter i overflaten sommerstid og høst ga en økning i nitrogen- og silikatkonsentrasjonen ved flere stasjoner. Dette resulterte i gode vekstbetingelser for planteplankton i kortere perioder. I sommerperioden ble det registret færre perioder med avrenning enn i de foregående årene. I 2015 inngikk undersøkelser av fauna på bløtbunn på 10 stasjoner. Alle stasjonene i Hvaler-området og Ytre Oslofjord får i henhold til vannforskriften «god tilstand», med unntak av D-2 ved Kjøkøy som får «moderat tilstand». Iddefjorden er tydelig organisk belastet, med høyt innhold av TOC og lukt av H2S i sedimentet, og stasjon ID-1nb_NO
dc.description.sponsorshipFagråd for Ytre Oslofjordnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for vannforskningnb_NO
dc.relation.ispartofseriesNIVA-rapport;7011
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/*
dc.titleOvervåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.date.updated2016-09-02T09:16:05Z
dc.rights.holderNorsk institutt for vannforskning/Norwegian Institute for Water Researchnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og naturvitenskap: 400nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural scienses: 400nb_NO
dc.source.pagenumber39nb_NO
dc.identifier.cristin1377530
dc.subject.keywordEutrofi / Eutrophication
dc.subject.keywordMarin / Marine
dc.subject.keywordMiljøtilstand / Environmental status
dc.subject.keywordOvervåking / Monitoring
dc.relation.project15250nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-DelPåSammeVilkår 3.0 Norge